[MIKROTIK VIỆT NAM] KHẮC PHỤC SỰ CỐ MẤT KẾT NỐI TRONG HOTSPOT VỚI ROUTER MIKROTIK

[KHẮC PHỤC SỰ CỐ] MẠNG HOTSPOT CÔNG CỘNG
❗Hotspot đăng xuất người dùng quá nhanh.
🔸 Trong Mikrotik có một tính năng mà chúng ta có thể sử dụng cố định (trang đăng nhập) làm phương thức xác thực cho người dùng muốn kết nối mạng. Tính năng này được biết đến nhiều hơn với tên gọi ‘Hotspot’. Hầu hết những nơi dành cho khu vực công cộng như quán cà phê, khách sạn, sân bay, ga tàu, thư viện công cộng đều sử dụng tính năng hotspot này rất nhiều.
🔸 Tuy nhiên, việc tùy chỉnh chưa hợp lệ hoặc sử dụng lại các giá trị mặc định làm khiến cho người dùng phải đăng nhập (click) thường xuyên. Đôi khi chỉ tắt và bật điện thoại, di chuyển ra khu vực hotspot và quay trở lại…
🔸 Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố này bằng cách gia hạn thêm thời gian để duy trì phiên kết nối của khách hàng lâu hơn dự kiến…


Hầu hết những nơi dành cho khu vực công cộng như quán cà phê, khách sạn, sân bay, ga tàu, thư viện công cộng đều sử dụng tính năng hotspot rất nhiều.
Khi triển khai dịch vụ hotspot, ắt hẳn chúng ta đã từng gặp sự cố mất kết nối trong mạng hotspot khi khách hàng không có mặt tại cửa hàng hoặc tắt thiết bị trong khoảng thời gian ngắn.

Điều này gây ra sự phiền toái khi người dùng phải đăng nhập nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn để kết nối mạng trở lại, bởi do thời gian duy trì phiên đăng nhập quá ngắn hoặc một số yếu tố khác.

Để khắc phục những vấn đề này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các cách để duy trì phiên đăng nhập lâu hơn.

1. Duy trì phiên kết nối với thuộc tính Session timeout và KeepAlive timeout.

Khi khách hàng kết nối & xác thực thành công vào mạng, một dòng được sinh ra trong thẻ actives.[1]

Thuộc tính session timeout và keepalive timeout trong nhóm User Profiles quy định sự tồn tại các dòng nay và được gán cố định cho mỗi người dùng.

Có nhiều phương pháp xác thực trong hotspot Mikrotik, bao gồm sử dụng tài khoản, Trial (Click để truy cập), MAC… và chúng được gán vào một nhóm trong thẻ User Profiles (mặc định nhóm defaults được kích hoạt).

Đây là một ví dụ cơ bản về nhóm Defaults

Thời hạn tối đa để một khách hàng không còn kết nối trong mạng hotspot là 2 phút. Điều này có nghĩa, sau 2 phút không thiết lập liên kết hoặc ngắt kết nối vật lý tới mạng, hệ thống sẽ xóa các dòng tại mục [1], người dùng sẽ phải kết nối trở lại và xác thực một lần nữa.

Để thay đổi điều này, chúng tôi phải gán giá trị Keepalive timeout và Session timeout lâu hơn, chẳng hạn: keepalive timeout=08:00:00 và session timeout=08:00:00

2. Gán dịch vụ xác thực vào nhóm vừa khởi tạo.
➢ Nếu bạn sử dụng tính năng trial.

➢ Nếu bạn sử dụng tài khoản người dùng.

3. Tăng thời gian cấp phát IP và ủy quyền trong bảng ARP.

Theo mặc định, việc chỉ gán lease time sẽ không có tác dụng nếu bạn không kích hoạt tính năng Add ARP for Lease

Như vậy, với các điều chỉnh các thuộc tính theo hướng dẫn phía trên, các khách hàng sẽ cảm thấy việc truy cập Internet trở nên tiện lợi, dễ dàng hơn trước đây.

Các quản trị viên như chúng tôi cũng giám sát hiệu quả hơn các phiên truy nhập hằng ngày, hằng tuần để có cái nhìn tổng quan về hiệu suất hệ thống mạng hotspot cho mô hình hiện tại cũng như thông lượng cho các mô hình triển khai sắp tới.