Dịch vụ vụ cho thuê thiết bị, bộ phát và giải pháp wifi cho tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội trợ, triển lãm…

Việt Tuấn là đơn vị tư vấn thiết kế và triển khai hệ thống WiFi phục vụ nhu cầu sử dụng internet, với các yêu cầu thiết kế hệ thống đáp ứng được các điều kiện

Số lượng người dùng … Đọc thêm

Giải pháp giám sát camera IP tập trung cho hệ thống camera với nhiều điểm, chi nhánh, với khả năng mở rộng quản lý và lưu trữ dữ liệu không giới hạn

Giải pháp ghi hình camera IP giám sát tập trung phù hợp với các đơn vị doanh nghiệp nhiều điểm, nhiều chi nhánh, các kho hàng phân tán, Các cửa hàng, showroom hoặc các hệ thống ATM, chi nhánh của Đọc thêm