2.16. Cấu hình ghi log thiết bị Firewall Fortigate

Trên giao diện web: http, https    Login vào hệ thống ,chọn “Log & Report” Log Config :  Ta có thể kích hoạt và cấu hình lưu trữ các log-message tới 1 hay nhiều  nơi sau : FortiLog  :  là 1 thiết bị phân tích và quản lý log, có thể tổng hợp với các … Đọc tiếp

3. Kiểm tra hoạt động của thiết bị Firewall FortiGate

3.1. Kiểm tra cấu hình giao diện  Muốn kiểm tra cấu hình của các giao diện , ta login vào hệ thống ,chọn System-Network   Nếu 1 giao diện nào đánh dấu xanh có nghĩa là giao diên đó đã  “up”,màu đỏ có nghĩa là giao diện đó bị “down”.Muốn bật giao diện đó ta … Đọc tiếp

4. Theo dõi hoạt động của thiết bị Firewall Fortinet Fortigate

4.1. Màn hình Status    Ta login vào hệ thống, chọn “System”-“Status”. System Status : cho biết thời gian đã hoạt động của firewall, đồng hồ hiện tại của hệ thống Unit Information : cho biết tên của thiết bị ,Firmware version , FortiGuard AV  Definitions, FortiGuard Intrution Definitions ,Serial Number,Operation Mode Recent Virus Detections : chỉ rõ … Đọc tiếp

5. Hướng dẫn Sao lưu và phục hồi cấu hình Firewall Fortinet Fortigate

5.1.  Sao lưu và phục hồi cấu hình  FortiGate hỗ trợ việc sao lưu và phục hồi cấu hình 1 cách đơn giản và thuận tiện.   Login vào hệ thống ,chọn “System”-“Maintenance”   Muốn lưu cấu hình hiện tại của hệ thống ta chọn System Configuration- Back up Ta chọn vào nút    ( … Đọc tiếp

Sơ đồ mạng và cấu hình vùng WAN, LAN cho Firewall Fortinet Fortigate

Mô hình: 1.Cấu hình vùng WAN: + Vùng WAN gắn vào 1 port của Fortigate giả sử là port 9 với IP là 221.133.3.94 + Vào System >> Network >> Interface >> chọn port 9 và chọn Edit. + Trong phần Alias: đặt tên tương ứng cho port. + IP/Netmask: nhập IP Addess cho port … Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình Cách tạo VLAN và cấu hình vùng DMZ trên Firewall Fortinet

1.Tạo VLAN Tạo Vlan mà một trong những công việc mà 1 IT thường phải thực hiện. Việc tạo VLAN cho phép người quản trị dễ dàng quản lý các bộ phận phòng ban trong công ty qua đó thiết lập chính sách bảo mật(policy) cho từng bộ phận một cách nhất quán rõ ràng, … Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình VPN CLIENT TO GATEWAY trên Firewall FORTIGATE | FIREWALL FORTINET

Để làm được việc này chúng ta cần có các điều kiện như sau: + 1 thiết bị làm VPN server và cấu hình chức năng VPN + Các máy client muốn kết nối đến VPN server phải kết nối internet và phải tạo 1 connection client(PPTP hoặc SSL). Trong bài viết này tôi giới … Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình VPN GATEWAY TO GATEWAY trên Firewall Fortinet

Để làm việc này chúng ta cần các điều kiện như sau: IP Public giữa các nơi IP Private của mạng khi client bên ngoài kết nối vào. Mô hình giả định ở đây cấu hình VPN Site to Site trên thiết bị Fortigate 200D (site chính) và Fortigate 60E (site chi nhánh)   H: … Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình Active gia hạn license cho Firewall Fortigate Fortinet

Ta vào trang https://support.fortinet.com, sau đó đăng nhập với tài khoản của mình.  Với những ai chưa có tài khoản trên trang Fortinet thì cần có thể tạo một tài khoản (miễn phí) bằng cách click chuột vào Link “Sign Up” Sau đó khai báo thông tin như sau   Sau khi khai báo đầu … Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình antivirut Firewall Fortigate Fortinet

Fortigate | Fortinet có chức năng update tự động danh sách virut theo định kỳ (dĩ nhiên là phải có license Bundle) mà chúng ta cấu hình, các máy trong hệ thống mạng luôn được bảo vệ bởi con Fortigate này. Hiện tại Fortigate đã cập nhật sẵn 1 số danh sách virut như hình … Đọc tiếp