Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 7 – Hướng dẫn sử dụng QVPN Client :Kết nối VPN với giao thức L2TP (Layer Two Tunneling Protocol).

Hướng dẫn sử dụng QVPN Client :Kết nối VPN với giao thức L2TP (Layer Two Tunneling Protocol).

– L2TP (Giao thức Đường hầm Lớp Hai) là sự kết hợp của Giao thức Đường hầm Điểm-Điểm (PPTP) và Chuyển tiếp Lớp … Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 6: Hướng dẫn cấu hình VPN (Virtual Private Network) với giao thức PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) trên thiết bị Qnap

*Hướng dẫn cấu hình VPN (Virtual Private Network) với giao thức PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) trên thiết bị Qnap.

– VPN, hay Mạng riêng ảo, cho phép tạo kết nối an toàn đến một mạng khác qua Internet. VPN có … Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 4 : Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQNAPcloud Link, DDNS trên thiết bị Qnap.

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQnapcloud Link, DDNS trên thiết bị Qnap.

– Truy cập Main Menu, chọn myQNAPcloud.

 – Tiến hành bắt đầu cấu hình với Get Started.

 – Chọn Start.

 – Điền tài khoản … Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 3 : Hướng dẫn tạo Share Folder, phân quyền user sử dụng các thư mục

– Hướng dẫn tạo Share Folder , Tạo User , Phân quyền User sử dụng thư mục chia sẻ, truy cập share folder bằng dịch vụ SMB, map thư mục để sử dụng trực tiếp trên Laptop, PC.

– Chọn … Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng thiết bị lưu trữ Qnap – Part 2: Storage & Snapshots – Hướng dẫn tạo Storage Pool, Volume trên thiết bị lưu trữ Qnap

Storage & Snapshots – Hướng dẫn tạo Storage Pool, Volume trên thiết bị lưu trữ Qnap.

Storage & Snapshots là một tiện ích QTS giúp bạn tạo, quản lý và giám sát bộ nhớ trên NAS của mình. Với Bộ … Đọc thêm