Phần mềm sao lưu nào hỗ trợ NAS Synology của tôi? – What backup software does my Synology NAS support?

Để biết thêm thông tin về cổng mạng và các giao thức được sử dụng bằng cách sao lưu, vui lòng tham khảo bài viết này .

BrandSoftwareVersionTest EnvironmentSynology Product DSM Version
2BrightSparksSyncBackSE4.5.16Windows
Đọc thêm

Làm thế nào để sao lưu dữ liệu từ máy tính Windows vào Synology NAS sử dụng Windows hoặc phần mềm ứng dụng của bên thứ ba

Bài báo này sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình thiết lập nhiệm vụ sao lưu và phục hồi giữa các máy tính cá nhân và NAS Synology của bạn bằng cách sử dụng ứng dụng sao lưu đi kèm Đọc thêm

Làm thế nào để lấy các tập tin sao lưu với Hyper Backup Explorer (Windows / Mac / Linux)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình sử dụng Hyper Backup Explorer để lấy các tệp sao lưu vào một máy tính Windows.

Nội dung

1.     Trước khi bạn bắt đầu

2.     Duyệt và Truy xuất các

Đọc thêm