Hướng dẫn cài đặt cấu hình setup nhanh modem router Draytek Vigor2912, Vigor2925

Tình huống 1 : PPPoE với Username và Password - CTY có một đường truyền cáp quang. - Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và router - Router đó không đáp ứng được nhu cầu và cần thay thế bằng Router Draytek Vigor2912, Vigor2925 Bước 1 : Chuẩn bị - Username và Password…

0 Bình luận