Chat Facebook
0934.666.003
0899.500.266
0938.086.846
0903.209.123

Vigor2912 – Vigor2925 – Cấu hình NAT port cho Camera, web server và các dịch vụ khác

Chức năng này cho phép bên ngoài có thể truy cập đến server bên trong (Web server, FTP server,…) hoặc các máy tính bên trong. Bước 1: Đổi port router Mặc định, router DrayTek sử dụng các port 21, 22, 23, 80, 443, 8069. Nếu port server sử dụng không trùng với các port này, … Đọc tiếp

Vigor2912 – Vigor2925 – Chức năng gán IP theo địa chỉ MAC (Bind IP to MAC)

Chức năng Bind IP to MAC có hai cơ chế: Normal mode Ưu tiên IP: khoá địa chỉ IP nếu trùng với các địa chỉ IP được gán theo địa chỉ MAC. Địa chỉ IP không nằm trong danh sách đã gán vẫn có thể truy cập Internet. Strict mode: chỉ cho phép những IP trong danh … Đọc tiếp

Vigor2912 – Vigor2925 – Cấu hình dãy IP public (IP Route / IP Alias)

WAN IP Alias được sử dụng trong trường hợp bạn có nhiều IP Public và được chạy trên cùng một WAN. Bạn có thể cài đặt được 8 IP Public và được chạy duy nhất trên WAN 1. Có 2 cách để cấu hình IP Public: IP for route và IP for NAT (IP Alias).Ví … Đọc tiếp

Vigor2912 | Vigor2925 – Đổi địa chỉ IP cho lớp mạng LAN

Tình huống: – Mặc định Vigor có IP là 192.168.1.1 (Subnet mask 255.255.255.0) – Bạn muốn thay đổi IP LAN của Vigor cho phù hợp với mạng LAN hiện tại của Công ty là 192.168.100.1 Bước 1: Nối cáp mạng từ máy tính vào port LAN1 của DrayTek. Đăng nhập vào giao diện web cùa … Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt cấu hình setup nhanh modem router Draytek Vigor2912, Vigor2925

Tình huống 1 : PPPoE với Username và Password – CTY có một đường truyền cáp quang. – Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và router – Router đó không đáp ứng được nhu cầu và cần thay thế bằng Router Draytek Vigor2912, Vigor2925 Bước 1 : Chuẩn bị – Username và Password của đường truyền (Trong hợp … Đọc tiếp