Ubiquiti – EdgeRouter – Hướng dẫn Người mới bắt đầu cho EdgeRouter

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết nối Internet bằng Ubiquiti – EdgeRouter lần đầu tiên. Nó cũng sẽ cung cấp chi tiết và thêm các bước để có được chức năng tốt nhất và hiệu suất có thể cho môi trường của bạn. Có rất nhiều môi trường khác nhau mà cần có … Đọc tiếp

Ubiquiti – EdgeRouter – tại sao Tôi nên sử dụng EdgeRouter?

Bài viết này sẽ giúp người dùng quyết định sản phẩm Ubiquiti – EdgeRouter nào sẽ sử dụng cũng như vạch ra sự khác biệt trong từng sản phẩm và loạt sản phẩm.  Mục lục EdgeRouter Tôi có nên sử dụng? Switch-Chips Giải phóng Phần cứng Phân tích lưu lượng truy cập (Deep Packet Inspection) … Đọc tiếp

Ubiquiti – EdgeRouter – Tạo và xóa các tài khoản người dùng trên EdgeOS

Tổng quan Người dùng sẽ tìm hiểu cách gỡ bỏ tài khoản người dùng mặc định trong Ubiquiti – EdgeOS bằng GUI hoặc CLI. Xác thực * cũng có thể được thiết lập và quản lý thông qua một máy chủ RADIUS. Sử dụng GUI Để xóa tài khoản người dùng mặc định, hãy thực hiện theo … Đọc tiếp

Ubiquiti – EdgeRouter – Các tính năng backend của EdgeOS

Người đọc sẽ tìm hiểu về các dự án mã nguồn mở mà trên đó nhiều tính năng Ubiquiti – EdgeOS được dựa. Nếu bạn biết chúng là gì, nó có thể giúp bạn hiểu được hệ thống và viết ra những yêu cầu về tính năng tốt hơn. Services Firewall netfilter Firewall groups ipset … Đọc tiếp

Ubiquiti – EdgeRouter – Quản lý File cấu hình

Tổng quan Người đọc sẽ học cách tạo và lưu các thay đổi cho tệp cấu hình đang hoạt động. Các bước Thông thường, bạn sử dụng   lệnh save để lưu cấu hình đang hoạt động vào đĩa (‘ config / config.boot ‘); tuy nhiên, bạn cũng có thể lưu các cấu hình hoạt động vào một tập tin khác nhau … Đọc tiếp

Ubiquiti – EdgeRouter – Create a Firewall Rule

To create a firewall rule, use the set or edit commands (both methods are described below). In addition, use the compare, discard, up, top, copy, and rename commands. Create a firewall rule using the full syntax: ubnt@ubnt:~$ configure [edit] ubnt@ubnt# set firewall name TEST default-action drop [edit] ubnt@ubnt# set firewall name TEST enable-default-log [edit] ubnt@ubnt# set firewall name TEST rule 10 description “allow icmp” [edit] … Đọc tiếp

Ubiquiti – EdgeRouter – Tài khoản Người dùng (User Accounts)

Bạn có thể quản lý tài khoản người dùng và thiết lập xác thực bằng máy chủ RADIUS. Để tăng cường bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi đăng nhập mặc định bằng cách thiết lập một tài khoản người dùng mới và sau đó xóa tài khoản người dùng mặc định: Tạo … Đọc tiếp

Ubiquiti – EdgeRouter – Cách cấu hình giao diện configure an interface

Overview Readers will learn how to configure a router interface. This is composed of two parts: Assign an IP address and subnet mask Enter a description Steps Use the set, compare, commit, and save commands. To configure an interface, use the set command:   ubnt@ubnt:~$ configure [edit] To view the possible completions for the eth0 address, enter set interfaces ethernet eth0 address and press … Đọc tiếp

Ubiquiti – EdgeRouter – Chế độ Cấu hình Configuration Mode

Tổng quan Trong bài này, độc giả sẽ tìm hiểu về Chế độ Cấu hình trong EdgeOS. Trong chế độ Cấu hình, bạn có thể thực hiện thay đổi đối với tệp cấu hình của EdgeRouter. Để chuyển sang chế độ cấu hình, sử dụng lệnh configure . ubnt@ubnt:~$ configure [edit] ubnt@ubnt# For the show, set, and delete commands, … Đọc tiếp