Làm thế nào để sao lưu dữ liệu từ máy tính Windows vào Synology NAS sử dụng Windows hoặc phần mềm ứng dụng của bên thứ ba

Bài báo này sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình thiết lập nhiệm vụ sao lưu và phục hồi giữa các máy tính cá nhân và NAS Synology của bạn bằng cách sử dụng ứng dụng sao lưu đi kèm với Windows. Nếu bạn muốn sử dụng các ứng dụng sao lưu của bên thứ ba, một số gợi ý cũng được cung cấp ở cuối bài viết này để giúp bạn bắt đầu.

Nội dung

1.     Trước khi bạn bắt đầu

2.     Sao lưu và khôi phục lại với Windows 7

3.     Sao lưu với các ứng dụng của bên thứ ba


1. Trước khi bắt đầu

Bài viết này giả định rằng bạn đã thực hiện các nhiệm vụ sau cho DiskStation của bạn:

§  Cài đặt phần cứng cho Synology DiskStation.

§  Cài đặt phần mềm cho Synology DiskStation Manager (DSM, hệ điều hành dựa trên web của DiskStation)

§  Tạo khối lượng và thư mục chia sẻ (Xem ở đây )

§  Tạo người dùng DSM cục bộ đã được cấp quyền truy cập thư mục được chia sẻ (Xem ở đây )

§  Truy cập DiskStation của bạn trong Intranet từ Windows (Xem ở đây )

Tham khảo Hướng dẫn Cài đặt Nhanh để biết thêm thông tin về cài đặt phần cứng và phần mềm. Bạn cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng Synology DiskStation(có tại  Download Center  của Synology ) để có ý tưởng chung về các chủ đề liên quan đến bài viết này.

2. Sao lưu và khôi phục lại với Windows 7

Synology DiskStation hỗ trợ ứng dụng sao lưu đi kèm với Windows của bạn. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quá trình sao lưu dữ liệu trên máy tính lên DiskStation với Windows 7. Để biết thêm thông tin về sao lưu dữ liệu của bạn với các phiên bản Windows khác, hãy ghé thăm Hỗ trợ của Microsoft và tìm kiếm “sao lưu các tập tin” hoặc ” tập tin “cho các hướng dẫn có liên quan.

Lưu ý :

§  Để sao lưu với Windows 7, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản Ultimate, Professional hoặc Enterprise.

§  Để có danh sách Windows đã được xác minh để có thể sao lưu dữ liệu trên máy tính vào DiskStation của bạn, vui lòng nhấp vào đây .

Để sao lưu dữ liệu trên máy tính với Windows 7:

1.     Làm theo hướng dẫn trong bài viết Hỗ trợ của Microsoft để khởi chạy Backup and Restore và cấu hình tự động sao lưu từ Windows 7 lên DiskStation của bạn.

2.     Khi bạn được nhắc chọn một vị trí để lưu bản sao lưu của bạn, nhấp vào Save on a network để xác định vị trí DiskStation của bạn trên mạng nội bộ.

3.     Trong cửa sổ xuất hiện, nhập \\ Synology_Server_Name \ Shared_Folder_Name hoặc \\ Synology_Server_IP \ Shared_Folder_Name , và sau đó ủy quyền sử dụng các thông tin xác thực của người dùng DSM có quyền ” Read/Write” vào thư mục chia sẻ được chỉ định.

4.     Nhấp vào OK và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Lưu ý :

Vì sao lưu và phục hồi của Windows7 sẽ tạo ra một hình ảnh hệ thống cùng với dữ liệu sao lưu của bạn trên DiskStation, có thể mất một lúc để tạo bản sao lưu đầu tiên. Nhiệm vụ sao lưu tiếp theo sẽ mất nhiều thời gian hơn vì chỉ có thông tin mới hoặc thay đổi sẽ được thêm vào dữ liệu sao lưu.

Để khôi phục dữ liệu được sao lưu vào máy tính của bạn:

Thực hiện theo các hướng dẫn trong bài viết này để tìm và chọn các tệp bạn muốn khôi phục và sau đó khôi phục lại các tệp tin này vào máy tính của bạn.

3. Sao lưu với các phần mềm ứng dụng của bên thứ ba

Synology DiskStation đã được xác minh để hoạt động như một điểm đến sao lưu cho một số ứng dụng của bên thứ ba. Truy cập here để xem danh sách các ứng dụng đã được xác minh. Tuy nhiên, trước khi sử dụng bất kỳ ứng dụng nào, vui lòng lưu ý rằng sự phức tạp trong việc thiết lập các ứng dụng này có thể khác nhau. Xem dưới đây về sự khác biệt:

§  Các ứng dụng được thiết kế cho các tập đoàn lớn như Symantec Backup Exec và CA ARCserve yêu cầu cấu hình mạng phức tạp hơn. Các chuyên gia IT cần phải chỉ định một máy chủ Windows (ví dụ Windows Server 2008) làm máy chủ quản trị, quản lý trung tâm các máy khách Windows trong miền ADS để thực hiện các tác vụ sao lưu cho DiskStation.

§  Các ứng dụng khác trong danh sách yêu cầu cấu hình mạng đơn giản hơn. Miễn là các máy tính cá nhân và DiskStation đều hoạt động và trong cùng một mạng cục bộ, bạn có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trên máy tính cá nhân, rồi sao lưu dữ liệu trên máy tính vào DiskStation

Viết một bình luận