Phần mềm sao lưu nào hỗ trợ NAS Synology của tôi? – What backup software does my Synology NAS support?

Để biết thêm thông tin về cổng mạng và các giao thức được sử dụng bằng cách sao lưu, vui lòng tham khảo bài viết này .

BrandSoftwareVersionTest EnvironmentSynology Product DSM Version
2BrightSparksSyncBackSE4.5.16Windows XPDSM 2.0-0702
2BrightSparksSyncBackSE5.11.3.0Windows 7DSM 3.2-1922
AcronisTrue Image11.0Windows XPDSM 2.0-0702
AcronisTrue Image9.0.0.2323Windows XPDSM 2.0.1-3.0424
AcronisTrue ImageHome 2012Windows 7DSM 3.2-1922
AppleTime Machine1.0Mac OS X 10.6DSM 2.2-0942
AppleTime MachineMac OS X 10.7DSM 3.2-1922
CABrightStor ARCserve Backup for Windows11.5Windows XPDSM 2.0.3 – 0456
CABrightStor ARCserveR12Windows XPDSM 2.0-0702
CAARCserve Backup16.5.7106Windows Server 2012DSM 4.3-3776
CAARCserve D2Dr16.5(Build 1444)Windows Server 2012DSM 4.3-3776
EMCRetrospect7.5Windows XPDSM 2.0.1-3.0424
EMCRetrospect7.6.111Windows XPDSM 2.0-0702
LaCieSilverKeeper1.1.4Mac OS XDSM 2.0.1-3.0424
MicroliteBackup EDGE2.2Linux 2.6 (IA32)DSM 2.0-0685
MicrosoftWindows 7 BackupWindows 7DSM 3.2-1922
MicrosoftWindows Vista BackupWindows VistaDSM 2.0-0702
MicrosoftWindows XP BackupWindows XPDSM 2.0-0702
NCHCCloneZilla Live1.0.3-21Windows XP via SambaDSM 2.0.3 – 0510
SymantecNorton Ghost14Windows VistaDSM 2.0-0722
SymantecNorton Ghost15Windows 7DSM 3.2-1922
SymantecBackup Exec2010Windows Server 2012DSM 4.3-3776
SymantecBackup Exec2012Windows Server 2012DSM 4.3-3776
SEP AGSEP sesam4.0.5.22Windows Server 2003/2008 via CIFSDSM 4.0-2228
VeeamBackup & Replication7.0.0.690VMware vSphere 5.5DSM 5.0-4418

Viết một bình luận