Làm thế nào để lấy các tập tin sao lưu với Hyper Backup Explorer (Windows / Mac / Linux)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình sử dụng Hyper Backup Explorer để lấy các tệp sao lưu vào một máy tính Windows.

Nội dung

1.     Trước khi bạn bắt đầu

2.     Duyệt và Truy xuất các Tệp sao lưu


1. Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn lấy các tệp sao lưu vào máy tính cục bộ, đảm bảo bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sau:

§  Tải Hyper Backup Explorer từ  Download Center  của Synology và đưa ra công cụ này trên máy tính để bàn của bạn trên máy tính Windows / Mac / Linux.

2. Duyệt và Truy xuất các Tệp sao lưu

1.     Sau khi bạn khởi chạy Hyper Backup Explorer, hãy nhấp vào Browse Backup File.

Làm thế nào để lấy các tập tin sao lưu với Hyper Backup Explorer (Windows / Mac / Linux)-How to retrieve backup files with Hyper Backup Explorer1

2.     Truy cập mục tiêu sao lưu vào đích. Trong trường hợp này, mục tiêu sao lưu được lưu trữ trong một ổ cứng gắn ngoài kết nối với máy tính cục bộ.

3.     Chọn và mở tệp SynologyHyperBackup.bkpi trong mục tiêu sao lưu. Nhập mật khẩu nếu tệp được mã hóa.

Làm thế nào để lấy các tập tin sao lưu với Hyper Backup Explorer (Windows / Mac / Linux)-How to retrieve backup files with Hyper Backup Explorer2

4.     Mục tiêu sao lưu có thể chứa nhiều phiên bản của các tệp sao lưu. Để chuyển đổi giữa các phiên bản, hãy thực hiện một trong hai thao tác:

§  Biểu tượng Lịch: Nhấp vào biểu tượng lịch và sau đó là ngày với phiên bản sao lưu bạn muốn. Ngày với phiên bản sao lưu được đánh dấu bằng văn bản màu đỏ.

§  Mũi tên trái và mũi tên phải: Nhấp vào mũi tên bên trái để tìm phiên bản được tạo sau đó; nhấp vào mũi tên bên phải để tìm một phiên bản trước đó.

Làm thế nào để lấy các tập tin sao lưu với Hyper Backup Explorer (Windows / Mac / Linux)-How to retrieve backup files with Hyper Backup Explorer3

5.     Sau khi chọn phiên bản mong muốn, tiếp tục tìm tập tin sao lưu có sẵn để phục hồi.

6.     Nhấp chuột phải vào tệp sao lưu và nhấp vào Copy to để tải xuống. Ngoài ra, bạn có thể kéo và thả tệp vào máy tính để bàn cục bộ hoặc thư mục thông qua Windows File Explorer.

Làm thế nào để lấy các tập tin sao lưu với Hyper Backup Explorer (Windows / Mac / Linux)-How to retrieve backup files with Hyper Backup Explorer4

7.     Để duyệt các tệp trong mục tiêu sao lưu khác, nhấp vào Browse another backup file để tiếp tục.

Làm thế nào để lấy các tập tin sao lưu với Hyper Backup Explorer (Windows / Mac / Linux)-How to retrieve backup files with Hyper Backup Explorer5

Viết một bình luận