Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 5: Hướng dẫn đồng bộ hóa dữ liệu với Qsync

-Đồng bộ hóa dữ liệu qua QNAP NAS một cách dễ dàng bằng Qsync :

  • Qsync là một dịch vụ đồng bộ hóa tập tin dựa trên lưu trữ đám mây độc quyền của QNAP. Chúng ta đơn giản chỉ cần thêm các tập tin vào thư mục Qsync trong mạng nội bộ, và chúng sẽ được tải lên NAS và tất cả các thiết bị kết nối với tài khoản Qsync của chúng ta.

-Trước khi sử dụng Qsync:

  • Tạo tài khoản người dùng trên NAS.
  • Cài đặt Qsync Client trên Laptop/PC.
  • Đăng nhập vào NAS được dùng để làm máy chủ cho Qsync

-Các yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Qsync client như sau:

  • Hệ điều hành: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (SP3), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2.
  • Bộ xử lý: 1 GHz.
  • RAM: 1 GB (32-bit) hoặc 2 GB (64-bit).

-Vào ControlPanel. Tick chọn “Enable home folder for all users” để bật đồng bộ dữ liệu trên Qnap.

-Vào Main Menu. Chọn Qsync Central.

-Giao diện của Qsync. Chọn “Start to use Qsync” để cài đặt ứng dụng Qsync Client trên Laptop/PC.

-Vào phần Share Folders để bật những thư mục muốn đồng bộ trên Qnap với Laptop/PC.

-Sau khi đã cấu hình thư mục chia sẻ đồng bộ trên Qnap, bật ứng dụng Qsync Client trên Laptop/PC. Tiến hành điền địa chỉ IP, user/password để được tạo trên thiết bị Qnap. Chọn Apply.

-Chọn thư mục đồng bộ trên Qnap (Folders on the NAS) và thư mục đồng bộ trên Laptop/PC (Paired local folder). Chọn Finish.

-Giao diện Qsync Client khi đang tiến hành đồng bộ dữ liệu giữa Qnap và Laptop/PC.

-Kiểm tra tính năng đồng bộ:

-Làm việc trên thư mục đồng bộ trên Laptop/PC, các file gần như được đồng bộ ngay lập tức trên thiết bị Qnap.

-Một số lưu ý với Qsync:

  • Kích thước tối đa của một tập tin mà Qsync có thể truyền tải là 50G trong mạng LAN.
  • Qsync không hỗ trợ SAMBA, FTP hoặc AFP cho việc truy cập các tập tin. Hãy truy cập vào các file sử dụng File Station hoặc các tiện ích Qsync Client.
  • Chỉnh sửa offline : có thể xem và chỉnh sửa các tập tin của chúng ta lúc không kết nối vào NAS, và một khi thiết bị của chúng ta kết nối mạng, Qsync sẽ đồng bộ hóa các tập tin đã chỉnh sửa một cách tự động.