Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 6: Hướng dẫn cấu hình VPN (Virtual Private Network) với giao thức PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) trên thiết bị Qnap

*Hướng dẫn cấu hình VPN (Virtual Private Network) với giao thức PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) trên thiết bị Qnap.

– VPN, hay Mạng riêng ảo, cho phép tạo kết nối an toàn đến một mạng khác qua Internet. VPN có thể được sử dụng để truy cập các trang web bị giới hạn theo khu vực, bảo vệ hoạt động truy cập an toàn tới thiết bị

– Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách truy cập đến thiết bị lưu trữ Qnap từ xa bằng VPN với giao thức PPTP.

– PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) cho phép truyền dữ liệu an toàn từ một vị trí từ xa tới NAS bằng cách tạo một mạng riêng ảo (VPN). PPTP được hỗ trợ trên Windows, Mac, Linux và các thiết bị di động.

-Chọn ứng dụng QVPN Service để tiến hành cấu hình.

-Chọn PPTP.

-Các thông số trong phần mô tả PPTP.

Setting

Description

VPN Client IP Pool

Chỉ định một loạt các địa chỉ IP có sẵn cho các máy khách VPN được kết nối.

Lưu ý: Theo mặc định, máy chủ này bảo lưu việc sử dụng các địa chỉ IP từ 10.0.0.0/24. Nếu một kết nối khác được định cấu hình để sử dụng phạm vi này, lỗi xung đột IP sẽ xảy ra. Trước khi thêm máy chủ này, hãy đảm bảo rằng máy khách VPN cũng không được định cấu hình để sử dụng phạm vi này.

Maximum number of clients

Chỉ định số lượng máy khách được kết nối được phép cùng một lúc.

Lưu ý: Số lượng phải từ 5 đến 100.

Authentication

Chọn phương thức xác thực ( để mặc định)

Encryption

Chọn phương thức mã hóa ( để mặc định)

Outgoing Network Interface (Next Hop)

Chỉ định giao diện mạng khả dụng để sử dụng khi kết nối với máy chủ VPN.

Các tùy chọn có sẵn bao gồm:

+ Tất cả (Tự động phát hiện)

+ Không có

+ Chỉ định thủ công

DNS Server

Chỉ định máy chủ DNS cho máy chủ PPTP.

Lưu ý : Máy chủ PPTP sẽ kết nối với máy khách thông qua Port 1723 (TCP), trên các thiết bị định tuyến kết nối đến Qnap, tiến hành Nat Port 1723 để thực hiện việc kết nối PPTP.

– Hướng dẫn kết nối PPTP trên hệ điều hành Windows 10.

  • B1. Chọn Start > Settings > Network and Internet > VPN.
  • B2. Chọn Add a VPN Connection.

  • B3. Tạo VPN profile. Chọn Save.

-Thông số trong VPN Profile.

Field

Description

VPN Provider

Windows(build-in)

Connection name

Điền tên của VPN profile

Server name or address

Điền địa chỉ IP của thiết bị định tuyến tới Qnap ( Địa chỉ IP mà nhà mạng cấp)

VPN type

Chọn PPTP

Pre-share key

Không có

Type of sign-in info

Không có

Username

Tài khoản đã tạo trên thiết bị Qnap

Password

Mật khẩu đã tạo trên thiết bị Qnap

  • B4. Chọn Connect để tiến hành kết nối. Trạng thái báo Connected kết nối thành công.

  • B5. Truy cập tới thiết bị Qnap từ xa bằng địa chỉ IP Local đã setup tại site đặt thiết bị Qnap.