Hướng dẫn sử dụng thiết bị Qnap- Part 7 – Hướng dẫn sử dụng QVPN Client :Kết nối VPN với giao thức L2TP (Layer Two Tunneling Protocol).

Hướng dẫn sử dụng QVPN Client :Kết nối VPN với giao thức L2TP (Layer Two Tunneling Protocol).

– L2TP (Giao thức Đường hầm Lớp Hai) là sự kết hợp của Giao thức Đường hầm Điểm-Điểm (PPTP) và Chuyển tiếp Lớp 2 (L2F). Trong khi PPTP chỉ thiết lập một đường hầm duy nhất giữa hai điểm cuối, L2TP hỗ trợ nhiều đường hầm.

– IPsec thường được sử dụng để bảo mật các gói L2TP bằng cách cung cấp kiểm tra tính bảo mật, xác thực và tính toàn vẹn.

– Sự kết hợp của hai giao thức này cung cấp một giải pháp VPN bảo mật cao được gọi là L2TP / IPSec. L2TP / IPSec được hỗ trợ trên Windows, Mac, Linux và các thiết bị di động.

  • Open QVPN Service.
  • Chọn VPN Server > L2TP/IP Sec.
  • Chọn L2TP/IPSec VPN Server.

  • Configure the L2TP/IP Sec server settings.

Setting

Description

VPN client IP pool

Chỉ định một loạt các địa chỉ IP có sẵn cho các máy khách VPN được kết nối.

Quan trọng: Theo mặc định, máy chủ này bảo lưu việc sử dụng địa chỉ IP từ 10.2.0.0/24. Nếu một kết nối khác được định cấu hình để sử dụng phạm vi này, lỗi xung đột IP sẽ xảy ra. Trước khi thêm máy chủ này, hãy đảm bảo rằng máy khách VPN cũng không được định cấu hình để sử dụng phạm vi này.

Preshared key

Chỉ định một khóa được sử dụng để xác minh việc kết nối các máy khách VPN.

Maximum number of clients

Chỉ định số lượng máy khách được kết nối được phép cùng một lúc.

Lưu ý: Số lượng phải từ 5 đến 100.

Authentication

Chọn một phương thức xác thực.

Outgoing Network Interface (Next Hop)

Chỉ định giao diện mạng khả dụng để sử dụng khi kết nối với máy chủ VPN.

Các tùy chọn có sẵn bao gồm:

+ Tất cả (Tự động phát hiện)

+ Không có

+ Chỉ định thủ công

DNS Server

Chỉ định máy chủ DNS cho máy chủ L2TP / IPSec.

  • Apply.

Lưu ý : Máy chủ L2TP sẽ kết nối với máy khách thông qua Port 500,1701,4500 (UDP), trên các thiết bị định tuyến kết nối đến Qnap, tiến hành Nat Port 500,1701,4500 để thực hiện việc kết nối L2TP.

– Cài đặt QVPN Client.

Truy cập trang web tiến hành download QVPN Client : https://www.qnap.com/en/utilities/networking

– Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng QVPN Client. Chọn Add Manually.

-Điền các thông số như như trong hình.

-Trạng thái khi đã connected thành công tới thiết bị lưu trữ QNAP.

-Đăng nhập vào thiết bị lưu trữ QNAP với địa chỉ IP Local đã cấu hình tại site.