Hướng dẫn cấu hình định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT trên router Draytek

Hướng dẫn cấu hình định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT khi sử dụng nhiều đường truyền internet với thiết bị định tuyến Draytek

 • Đặc điểm: ứng dụng MyTV chỉ chạy ổn định trên đường truyền cáp quang FiberVNN của VNPT.
 • Mục tiêu:  Định truyến trên modem router để ứng dụng MyTV luôn chạy theo đường truyền của VNPT.
 • Modem cấu hình cân bằng tải loadbalance thông thường có 02 đường interface WAN:
 1. WAN1: đường internet Line FiberVNN của  VNPT
 2. WAN2: đường internet  Line Internet của nhà mạng khác (Như Viettel / FPT / CMC…)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT khi sử dụng nhiều đường truyền internet với thiết bị định tuyến Draytek

Thực hiện:

Bước 1: Tạo các tên miền cần định tuyến

– Cần tạo 5 tên miền : “mytvnet.vn” ; “mytv.com.vn”; “mytv.vn”; “cdn.mytvnet.vn”; “*.cdn.mytvnet.vn”

– Vào Objects Setting >> String Object: Nhấn Add: String = mytvnet.vn

Hướng dẫn cấu hình định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT

– Thực hiện tương tự cho các tên miền “mytv.com.vn” và “mytv.vn”, ta có danh sách string Object như sau:

Hướng dẫn cấu hình định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT 2

Bước 2: Định tuyến truy cập tên miền dịch vụ MYTV đi WAN1

– Vào Load Balance/ Route Policy >> General Setup, Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route.

– Vào Load Balance/ Route Policy>> General Setup, chọn 1 profile bất kì

 • Check Enable
 • Comment: đặt tên profile
 • Protocol: Chọn ALL
 • Source: Chọn Any
 • Destination: Chọn Domain Name
 • Nhấn Select = > Chọn tên miền mytvnet.vn = > nhấn OK
 • Nhấn vào nút ADD >> nhấn select ngay bên dưới để lựa chọn thêm các tên miền khác ( có thể thêm tối đa 5 tên miền cho 1 rule. )
 • Destination Port: Chọn Any
 • Interface: Chọn WAN1 (đường truyền có dịch vụ MyTV)
 • Nhấn OK

Hướng dẫn cấu hình định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT 3

Tham khảo thêm: Router Mikrotik , Thiết bị định tuyến đến từ Latvia châu âu, chuyên dùng cho văn phòng, doanh nghiệp, với nhiều tính năng mạnh mẽ, giá thành hợp lý