Huớng dẫn cấu hình dịch vụ truyền hình FPT với Router Draytek sử dụng hệ điều hành DrayOS

Huớng dẫn cấu hình dịch vụ truyền hình FPT sử dụng thiết bị định tuyến Draytek, (Hướng dẫn này dùng cho các model DrayTek 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / vigor3220 / vigor3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

Huớng dẫn cấu hình dịch vụ truyền hình FPT với Router Draytek sử dụng hệ điều hành DrayOS0

Dưới đây là 4 bước hướng dẫn thực hiện chi tiết

  1. Đăng nhập vào thiết bị
  2. Vào Application >> IGMP
  • Check Enable IGMP Proxy
  • Interface: chọn WAN kết nối đường truyền FPT (ví dụ WAN1)
  • Check IGMP Snooping
  • Nhấn OK

Huớng dẫn cấu hình dịch vụ truyền hình FPT với Router Draytek sử dụng hệ điều hành DrayOS

  1. Vào Hardware Accelerationmodechọn Auto >> nhấn OK

Huớng dẫn cấu hình dịch vụ truyền hình FPT với Router Draytek sử dụng hệ điều hành DrayOS

 

  1. Chọn biểu tượng web console ở góc trên bên phải giao diện Web quản lý thiết bị

Huớng dẫn cấu hình dịch vụ truyền hình FPT với Router Draytek sử dụng hệ điều hành DrayOS 3

Gõ lệnh với cấu trúc như sau

>port wanfc [wan index 1~4] [on|off|status]

Ví dụ, WAN1 kết nối đường truyền internet thì thực hiện như sau:

>port wanfc 1 on

>sys commit

>sys reboot

Huớng dẫn cấu hình dịch vụ truyền hình FPT với Router Draytek sử dụng hệ điều hành DrayOS 4