Vigor3910 – hướng dẫn cấu hình Đổi thuộc tính port WAN- LAN trên vigor3910

Nhằm đáp ứng khả năng linh động khi triển khai hệ thống, Vigor3910 được thiết kế cho phép thay đổi thuộc tính WAN/ LAN của các port

  • Vigor3910 có thể thay đổi thuộc tính các port từ P1–> P8. Trong đó các port P5 –> P8 chung thuộc tính (cùng là port WAN hoặc cùng là port LAN).
  • Sau khi thay đổi thuộc tính các port, Vigor3910 có thể có tối da 8 port WAN hoặc 10 port LAN.

Khi cần đổi, Vào Port Setup, Chọn Port cần đổi>> nhấn mũi tên sổ xuống chọn WAN/ LAN mong muốn.

Giả sử: Mặc định cụm  các port P5 –> P8 là port WAN.cần đổi thành port LAN.

Thực hiện như sau:

Vào Port Setup , chọn Port P5 >> chọn thuộc tính mới LAN >> nhấn OK. Reboot lại thiết bị khi có yêu cầu

Vigor3910 – hướng dẫn cấu hình Đổi thuộc tính port WAN- LAN trên vigor3910