Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology-How_to_sync_multiple_NAS1

Nội dung

1.     Trước khi bạn bắt đầu

2.     Thêm một Synology NAS khác để đồng bộ với Mac hoặc PC của bạn


1. Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, hãy làm như sau:

§  Thiết lập NAS Synology của bạn và cài đặt Synology DiskStation Manager (DSM) mới nhất.

§  Cài đặt và chạy Cloud Station trên máy Mac hoặc PC. Để biết hướng dẫn để thiết lập Cloud Station trên máy Mac hoặc PC, vui lòng xem tại đây .

Để biết thông tin về phần cứng và phần mềm cơ bản, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cài đặt Nhanh cho sản phẩm Synology của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng Synology DiskStation để biết thêm thông tin liên quan đến bài viết này. Cả hai tài liệu đều có tại Download Center. Synology .

2. Thêm một Synology NAS khác để đồng bộ với Mac hoặc PC

Để thêm một NAS mới:

1.     Khởi chạy Cloud Station bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng Cloud Station trên thanh trình đơn (Mac OS X) hoặc khay hệ thống (Windows) và chọn Main app.

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology-How_to_sync_multiple_NAS2

2.     Đi tới Các Sync tasks và nhấp vào  Create.

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology-How_to_sync_multiple_NAS3

3.     Chọn Another Synology NAS. Nhập địa chỉ (hoặc ID kết nối nhanh) cho NAS Synology chạy Cloud Station, tên người dùng và mật khẩu.

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology-How_to_sync_multiple_NAS4

4.     Chọn Advanced setup.

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology-How_to_sync_multiple_NAS5

5.     Chọn một thư mục trên máy tính của bạn để đồng bộ với một thư mục trên NAS của Synology.

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology-How_to_sync_multiple_NAS6

6.     Nhấp vào Sync rules đồng bộ hóa để giới hạn các thư mục và loại tệp mà bạn không muốn đồng bộ hóa. Bạn cũng có thể đặt giới hạn kích thước tệp tối đa để ngăn các tệp trên một kích thước tệp nào đó khỏi đồng bộ hóa.

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology-How_to_sync_multiple_NAS7

7.     Nhấp vào Apply và làm theo phần còn lại của thuật sĩ để hoàn tất thiết lập.

8.     Sau khi thiết lập hoàn tất, một kết nối mới sẽ xuất hiện trong Sync tasks.

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station để đồng bộ dữ liệu đến nhiều NAS Synology-How_to_sync_multiple_NAS8

9.     Bây giờ bạn có thể tạo ra nhiều nhiệm vụ đồng bộ với một trong hai NAS kết nối, hoặc thêm một NAS mới theo các bước trên.

Viết một bình luận