VT.hd.UNIFI.009-Hướng dẫn cách Sao lưu backup data dữ liệu cài đặt phần mềm UniFi Controller

Sau khi cấu hình cài đặt xong phần mềm UniFi Controller thì bạn cần phải BACKUP lại DATA của phần mềm để dự phòng khi máy tính, SERVER lỗi, bạn có thể RESTORE lại dữ liệu đã cài đặt để quản lý cấu hình wifi unifi mà ko phải đi reset, cấu hình lại từ đầu

SETTING – Maintenance

giao diện như dưới đây

  • Backup
  • Restore

Viết một bình luận