VT.HD.UNIFI.008 – Hướng dẫn cách thay đổi tên SSID, mật khẩu truy cập wifi UniFi bằng phần mềm unifi Controller

Trong quá trình sử dụng wifi UniFi, có thể bạn cần thay đổi Tên wifi (Secure SSID) hoặc mật khẩu truy cập (Security key) vào wifi UniFi

Để thay đổi, bạn cần chuẩn bị các bước sau:

  • Máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý Unifi Controller
  • Dữ liệu cài đặt ban đầu
  • User / pass để đăng nhập vào phần mềm

Sau khi đăng nhập vào phần mềm UniFi Controller, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

SETTING

Wireless Networks

  • Vào EDIT tên wifi nào mà muốn thay đổi tên hoặc mật khẩu:
  • Trường hợp muốn xóa tên WiFi, bạn nhấn vào DELETE
  • Trường hợp muốn tạo thêm Tên WiFi, bạn nhấn vào CREATE NEW WIRELESS NETWORK
  • Sau khi thay đổi cần SAVE để lưu lại thay đổi

 

Viết một bình luận