UniFi – Xem thông tin khách GEST kết nối vào wifi

Bộ điều khiển UniFi theo dõi tất cả các khách hàng liên kết trong mạng của bạn. Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của mình một cách dễ dàng bằng các bộ lọc ở đầu trang. Thông tin báo cáo bao gồm:

– Name/MAC

– User (or guest)

– Time associated

– Duration

– Download and Upload traffic (in MB)

– IP address

– Last associated AP or Port

 

Làm thế nào để xem kết nối khách

1. Trong Bộ điều khiển, truy cập trang  Insights bằng cách sử dụng trình đơn bên trái.

2. Chọn Past Connections từ trình đơn thả xuống.

3. Bây giờ bạn có thể lọc kết quả của bạn tùy thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm.

Viết một bình luận