3. Kiểm tra hoạt động của thiết bị Firewall FortiGate

3.1. Kiểm tra cấu hình giao diện 

Muốn kiểm tra cấu hình của các giao diện , ta login vào hệ thống ,chọn System-Network

 

Nếu 1 giao diện nào đánh dấu xanh có nghĩa là giao diên đó đã  “up”,màu đỏ có nghĩa là giao diện đó bị “down”.Muốn bật giao diện đó ta bấm vào “Bring up”

3.2. Kiểm tra cấu hình định tuyến

Login vào hệ thống ,chọn “Router” – “Monitor”

Type :cho biết các định tuyến của kiểu được chọn cụ thể

Network : cho biết các định tuyến của mạng cụ thể

Gateway : cho biết các định tuyến của mạng sử dụng 1 gateway cụ thể

Apply Filter : Áp dụng các định tuyến theo tiêu chuẩn được chỉ rõ

Up time : thời gian mà định tuyến đã sẵn sàng

 

3.3. Kiểm tra cấu hình Policy 

Muốn kiểm tra cấu hình của các giao diện , ta login vào hệ thống ,chọn “Fire wall” – “Policy”.

Các Policy được tạo ra tùy theo mô hình mạng cụ thể. Lưu ý các yêu cầu ,kết nối giữa các vùng  để đưa ra các Policy hợp lý. Với các Policy có Action là “Encrypt” thì có độ ưu tiên cao hơn Action “Accept”.Vì vậy, ta luôn đặt chúng lên trước trong cùng 1 Policy ( không phụ thuộc vào số thứ tự ở cột ID mà chỉ phụ thuộc thứ tự từ trên xuống dưới trong 1 Policy).

3.4. Kiểm tra hoạt động của mạng 

Sau khi thiết lập xong các thông số theo mô hình mạng ,yêu cầu cụ thể , ta lần lượt kiểm tra kết nối giữa các vùng. Dùng các lệnh như Ping , Telnet đến các địa chỉ ,cổng

cụ thể để kiểm tra các Policy.

 

Tham khảo thêm một số dòng sản phẩm Firewall Fortinet | Firewall Fortigate:

Việt Tuấn là Master Patner hàng đầu của nhà phân phối chính thức thiết bị Firewall Fortinet tại Việt nam, Chúng tôi cung cấp, hỗ trợ tư vấn xây dựng giải pháp, đăng ký bảo vệ dự án, và giá cả cạnh tranh tốt nhất tại Việt Nam.

Viết một bình luận