Hướng dẫn cấu hình antivirut Firewall Fortigate Fortinet

Fortigate | Fortinet có chức năng update tự động danh sách virut theo định kỳ (dĩ nhiên là phải có license Bundle) mà chúng ta cấu hình, các máy trong hệ thống mạng luôn được bảo vệ bởi con Fortigate này.

Hiện tại Fortigate đã cập nhật sẵn 1 số danh sách virut như hình bên dưới.

Để xem danh sách virut ta vào AntiVirut >> Config

 

Fortigate | Fortinet đã định nghĩa sẵn 1 số chương trình, ở đây chúng ta muốn cấm hay không thì chỉ cẩn check vào trong phần Enable.

 

 

Muốn thêm 1 đối tượng mới vào thì ta làm như sau:

Vào Antivirut >> File Pattern >> Bấm chọn nút Edit trên builtin-patterns >> Creat New.

Pattern: nhập đối tượng

Action: Block: Cấm

: Allow: cho phép.

Enable: check vào: Áp dụng tính năng này.

: không check: không áp dụng tính nang này

Bấm OK.

 

 

Tiếp theo ta vào Firewall >> Protection Profile >> Scan >> Edit.

Chọn tiếp phần Anti-Virut.

Trong phần Scan thì đã quét 1 số dịch vụ như HTTP, FTP, IMAP, POP3…

Trong Option ta chọn Builtin-pattern để thêm các dịch vụ cần scan virus.

Tham khảo thêm một số dòng sản phẩm Firewall Fortinet | Firewall Fortigate:

Việt Tuấn là Master Patner hàng đầu của nhà phân phối chính thức thiết bị Firewall Fortinet tại Việt nam, Chúng tôi cung cấp, hỗ trợ tư vấn xây dựng giải pháp, đăng ký bảo vệ dự án, và giá cả cạnh tranh tốt nhất tại Việt nam

Viết một bình luận