4. Theo dõi hoạt động của thiết bị Firewall Fortinet Fortigate

4.1. Màn hình Status 

  Ta login vào hệ thống, chọn “System”-“Status”.

  • System Status : cho biết thời gian đã hoạt động của firewall, đồng hồ hiện tại của hệ thống
  • Unit Information : cho biết tên của thiết bị ,Firmware version , FortiGuard AV  Definitions, FortiGuard Intrution Definitions ,Serial Number,Operation Mode
  • Recent Virus Detections : chỉ rõ thời gian-nguồn-đích-dịch vụ-tên Virus quét được
  • Interface Status :  cho biết tình trạng của toàn bộ các giao diện của  hệ thống ( IP,trạng thái…)
  • System Resource : tình trạng của CPU,bộ nhớ ,số lượng các session đang active, việc sử dụng mạng …
  • Automatic Refresh Interval : lựa chọn để điều khiển chu kỳ cập nhật  hiển thị tình trạng của hệ thống
  • Refresh : Cập nhật hiển thị tình trạng của hệ thống bằng tay
  • Recent Intrusion Detections : phát hiện sự tấn công hiện thời.

4.2.  Theo dõi log 

Login vào Hệ thống , chọn “Log & Report”-“Log Access”

Ta có thể theo dõi các Event ,Attack,Anti-Virus,Web Filter,Spam Filter.Và có thể tìm kiếm các thông tin ( Log Search) trong khoảng thời gian ta yêu cầu ,từ khóa cần tìm …

Tham khảo thêm một số dòng sản phẩm Firewall Fortinet | Firewall Fortigate:

Việt Tuấn là Master Patner hàng đầu của nhà phân phối chính thức thiết bị Firewall Fortinet tại Việt nam, Chúng tôi cung cấp, hỗ trợ tư vấn xây dựng giải pháp, đăng ký bảo vệ dự án, và giá cả cạnh tranh tốt nhất tại Việt Nam.

Viết một bình luận