Hướng dẫn Adopt và quản lý UniFi Access Point ở lớp mạng Layer 3

Dùng chương trình Unifi Discover

1. Download chương trình controller về cài đặt trên máy link : https://www.ubnt.com/download/unifi  ( phải update java phiên bản mới nhất trước)
2. vào:  start menu -> all apps -> tìm đến foder ubiquiti unifi -> chọn mở unifi discover
3. chờ chương trình scan ra wifi sau đó chọn Manage-> hiện ra cửa sổ mới -> sửa lại đường dẫn inform URL thành http://ip-of-controller:8080/inform -> chọn Adopt
4. Đăng nhập vào controller chọn Device -> sau đó Adopt
Dùng SSH trực tiếp vào AP
Trước hết ta phải biết IP của UniFi Access Point sau đó dùng Putty SSH vào UniFi Access Point ( user/pass mặc định ubnt/ubnt )
Nhập vào : set-inform http:// ip của controller:8080/inform -> enter
            
Đăng nhập vào controller phần Device chọn adopt -> xong

Viết một bình luận