Hướng dẫn Reset wifi UniFi Access Point về mặc định

Các bước thực hiện

Reset bằng phần mềm:
– Nếu bạn biết UniFi Access Point đang chạy ở controller nào thì bạn chỉ cần đăng nhập vào Controller -> Device-> chọn UniFi Access Point cần reset -> Configuration -> Fore get this device -> xong
–  SSH vào UniFi Access Point và chạy lệnh :syswrapper.sh restore-default.
Reset bằng nút nhấn :
1. Nhấn và giữ nút reset tầm 10s
2. chờ cho đến khi đèn AP tắt thả nút reset ra
3. Chờ UniFi Access Point khởi động lại có màu cam ( AP,APLR) và trắng (AC Lite, ACLR, AC Pro, AP Pro ..)

Viết một bình luận