WiFi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P3

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần:

Phần 3: Thêm AP Group vào Access Point
Sau khi đã tạo SSID và AP Group xong, Mình sẽ cần phải thêm AP Group vào thiết bị Access Point để bắt đầu cho thiết bị phát sóng Wifi 
B1: Chọn mục Access Points (APs) như hình dưới

B2: Sau khi vào giao diện APs, Anh(Chị) sẽ thấy những thiết bị Wifi của mình, bao gồm như tình trạng offline/online, IP address, Serial Number …

Tại đây Anh(Chị) hãy chọn thiết bị Access Point để cấu hình (Nhấn vào tên thiết bịđể vào phần cấu hình của Access Point như trong ảnh).

B3: Chọn phần Configuration.

– Tại đây mình có thể đặt tên cho thiết bị ở mục Name

– Device Configuration:

+ Chọn AP Group đã tạo ở phần 2 như ảnh

+ Sau khi chọn AP Group sẽ hiển thị thông tin như ảnh dưới: Bao gồm tên AP Group và WLAN(SSID)

B4: Chọn Apply Configuration để lưu cấu hình.

Lưu ý: Sau khi cấu hình hoàn chỉnh 3 phần như trên, Anh(Chị) vui lòng đợi khoảng 3-5 phút để đẩy cấu hình trên Cloud xuống thiết bị Access Point.

Viết một bình luận