Wifi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cho Access Point tự cấp DHCP

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần:

B1: Đầu tiên Anh(Chị) cần phải vào mục AP Groups và chọn AP Groups chứa WLAN(SSID) mà Anh(Chị) muốn cho tự cấp DHCP như hình dưới

B2: Chuyển sang mục Configuration để bắt đầu cấu hình DHCP

B3: Chọn mục Network như ảnh dưới, tại đây Anh(Chị) sẽ cấu hình Vlan và DHCP pool

B4: 

4.1: Đầu tiên Anh(Chị) sẽ cấu hình DHCP pool trước, kéo xuống dưới sẽ thấy mục DHCP Pool như hình dưới

– Tại đây Anh(Chị) chọn Add New

 • DHCP Pool:Chọn số từ 1-16
 • Address Range: Chọn dãy ip để cấp cho thiết bị sử dụng
 • Default Router: Nhập địa chỉ ip Default Router
 • Domain Name: Nhập tên miền DNS
 • DNS Address: Nhập địa chỉ DNS
 • Network: Nhập địa chỉ mạng của dãy ip muốn cấp
 • Lease: Thời gian giữ địa chỉ ip trên thiết bị mà DHCP cấp cho ( Nghĩa là khi kết nối wifi và ví dụ được cấp cho địa chỉ ip 192.168.10.2 thì khi thoát ra vào lại vẫn sẽ giữ địa chỉ ip đó, hết thời gian Lease thì mới được cấp địa chỉ ip mới )
 • Bind List: Ở mục này mình có thể gắn địa chỉ ip mình mong muốn vào địa chỉ MAC

Ví dụ: Cấu hình DHCP Pool với dãy ip cấp là 192.168.22.1 – 192.168.22.254 và sẽ gắn địa chỉ MAC 40-E2-30-C7-xx-xx có địa chỉ ip là 192.168.222.222

Sau khi cấu hình DHCP Pool xong chọn Add để lưu.

4.2: Kế tiếp Anh(Chị) sẽ cấu hình VLANs

Chọn Add New để thêm Vlan

 • VLAN ID: Đặt số thứ tự Vlan
 • IP Address: đánh dấu vào Static IP và nhập địa chỉ Default Router đã tạo ở DHCP Pool
 • NAT: Đánh tích chọn Hides IP Addresses under SVI using NAT

Ví dụ:

Chọn Add để lưu

4.3: Sau khi đã tạo DHCP Pool và VLAN xong Anh(Chị) nhớ chọn Save ở dưới cùng để lưu cấu hình lại

B5: Vào WLAN(SSID) mà mình muốn cho nó cấp DHCP

B6: Nhập Vlan ID mà mình đã tạo ở AP Groups như hình dưới ( Ở đây mình chọn VLAN là 22 vì đã tạo ở bước trước )


Sau khi nhập xong VLAN Anh(Chị) nhớ bấm Save ở bên dưới để lưu cấu hình lại

Viết một bình luận