Username và password mặc định của UniFi Access Point và Controller UniFi

UniFi Access Point ở chế dộ mặc định có user/pass là ubnt/ubnt.

Khi được adopt vào controller thì user và pass của UniFi Access Point sẽ nằm trong phần Setting->Site- Device Authencation

Viết một bình luận