UniFi – Tên username / password mặc định cho UAP và bộ điều khiển controller là gì?

Bộ phát wifi UniFi (cũng như bộ điều khiển UniFi) ở trạng thái mặc định của nhà máy có thể có hai kết hợp tên người dùng / mật khẩu mặc định :

Tên đăng nhập: root

Mật khẩu: ubnt

 Tên đăng nhập: ubntMật khẩu: ubnt

Sau khi adoption, tên người dùng và mật khẩu thiết bị (được sử dụng để SSH chẳng hạn) có thể được tìm thấy dưới UniFi Controller Settings > Site > Services section Device Authentication . Đây cũng là nơi administrator có thể thay đổi mật khẩu nếu muốn.

Trong phiên bản phần mềm phiên bản trước 3 (khi tính năng đa trang đi kèm), tên người dùng và mật khẩu (đăng nhận con nuôi) tương ứng với tên người dùng / mật khẩu administrator đã được cấu hình trong UniFi controller..

Viết một bình luận