Tự động sao lưu và cấu hình tổng quan UniFi Controller

Tự động sao lưu và cấu hình tổng quan

Phần tự động sao lưu nằm trong phần Setting -> Auto Backup –> bật lên ( on )-> sau đó chọn các thông số.
Mặc định các file lưu trữ được chứa trong  :
Cloud key : /data/autobackup (where sd card is mounted as /data by default)
Phần mềm cài đặt : {data.dir}/backup/autobackup
Để thay đổi đường dẫn chứa file lưu trữ , ta thêm các dòng sau vào phia sau file
autobackup.dir=/some/path

Viết một bình luận