Sao lưu và Khôi phục lại cấu hình trên NAS Synology

Nói qua về lợi ích của việc sao lưu lại cấu hình. Bạn chỉ cần sao lưu cấu hình một lần và khôi phục lại được rất nhiều lần, không cần mất hàng giờ để cấu hình lại. Ngoài ra bạn cũng có thể mang tệp cấu hình đó sử dụng trên các thiết bị NAS khác của Synoloy

Ta cùng tiến hành từng bước dưới đây:

Sao lưu

Bước 1:

Mở DSM lên -> Vào Control Panel -> Xuống dưới chọn Update & Restore, tại tab Configuration Backup ta chọn Back up Configuration (được khoanh đỏ bên dưới)

Bước 2:

Một hộp thoại thông báo hiện lên. Chọn Yes để bắt đầu quá trình sao lưu, No để hủy bỏ

Bước 3:

Lựa chọn đường dẫn để lưu tệp cấu hình (.dss) tại máy tính.

 

 

Khôi phục cấu hình

Bước 1:

Mở DSM lên -> Vào Control Panel -> xuống dưới chọn Update & Restore: tại tab Configuration Backup, chọn Restore Configuration

Bước 2:

Lựa chọn đường dẫn đến tệp cấu hình (.dss) -> nhấn Ok

Bước 3:

Chọn các mục bạn muốn khôi phục lại cấu hình

Bước 4:

Một bảng thông báo hiện lên, chọn Yes để tiến hành, No để hủy bỏ.

Viết một bình luận