[MIKROTIK VIET NAM]: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TÁCH BĂNG THÔNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TRÊN ROUTER MIKROTIK

Các ISP cung cấp dịch vụ cho khách hàng thường đặt băng thông quốc tế tự động trong khoảng. Hầu hết các băng thông quốc tế và trong nước được gộp chung với nhau( tốc độ không cam kết) đôi khi băng thông trong nước chiếm dụng cả đường truyền.

Có nhiểu gói Internet khác nhau, trong đó các gói cước không cam kết tấc độ quốc tế. Điều đó có nghĩa là người sử dụng chung băng thông quốc tế với người khác.

Sẽ có những thời điểm việc sử dụng vào các trang web nước ngoài trở lên chậm chạp.

Việc này cũng xảy ra ở nhiều các nhà cung cấp dịch vụ. Trong đó nhóm người dùng không cam kết tốc độ lại gặp thường xuyên hơn trong giờ cao điểm.

Trước tiên chúng tôi có một danh sách tập hợp tất cả các IP trong nước tại Việt Nam. Danh sách này bao gồm 1 tập hợp các địa chỉ Ip Public đang hoạt động tại Việt Nam với số lượng giới hạn các IP.

Chúng tôi xử lý và chuyển sang thành tệp có thể sử dụng được định dạng RSC. Và dán vào cửa sổ Terminal.

Sau đó chúng tôi phân loại kết nối đến các Ip này. Những kết nối truy cập đến địa chỉ này chúng tối kết nối đánh dấu Kết nối  Trong Nước. những kết nối không truy cập đến địa chỉ Ip trên chúng tối đánh dấu Kết nối Quốc Tế.

Ngay khi đã có đánh dấu chúng tôi vào lại đánh dấu tất cả các gói tin bên trong kết nối này với tên gọi như sau:

Đối với kết nối trong nước.

Tên đánh dấu: Dữ liệu trong nước-In (Ám chỉ gói tin trong nước đi từ bên ngoài Internet đi vào)

Tên đánh dấu: Dữ liệu trong nước-Out( Ám chỉ gói tin trong nước đi từ bên trong mạng Lan ra ngoài Internet.

Đối với kết nối Quốc tế: Tên đánh dấu dữ liệu quốc tế-In (Ám chỉ gói tin Quốc tế đi từ bên ngoài Internet vào)

Tên đánh dấu: Dữ liệu quốc tế Out (Ám chỉ gói tin quốc tế đi từ bên trong mạng lan ra internet

Cây tải nên: Up load

Với dữ liệu- Dữ liệu quốc tế In

Với dữ liệu- Dữ liệu trong nước Out

Sau khi thực hiện các công việc trên, giờ đây chúng tôi dựng lên 1 băng thông quốc tế quản lý băng thông cụ thể cho 2 luồng dữ liệu trên.

Cây tải xuống: Doaw load

Tiếp theo chúng tôi thực hiện thao chiếu các lưu lượng dữ liệu ở các bước phía trên vào trong cây băng thông bằng cách:

Với dữ liệu – Dữ liệu trong nước In

Dữ liệu quốc tế luôn có băng thông cam kết là 10Mb/s tối thiểu và không cam kết là 60Mb/s.