Làm thế nào để tìm và thay đổi mật khẩu của mạng không dây trên các thiết bị TP-LINK Phần 1 : Wireless Router & AP

Wireless Router & AP

Đối với các bộ định tuyến không dây chuẩn 11N và AP như TL-WR740N&TL-WA701ND, bạn vui lòng tham khảo cách làm như các bước sau :

Bước 1 :

Đăng nhập vào router và AP

Bước 2 : Click Wireless ->Wireless Security để tới trang bảo mật, Bạn kiểm tra các lựa chọn của mình

Nếu là WEP, thì password thường sử dụng là key 1

Nếu WPA-PSK/WPA2-PSK, thì mật khẩu ở ô PSK Password

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu, thì bấm Save để lưu lại

Bước 3 :

Khởi động lại Router&AP (Chỉ khi bạn đã thay đổi mật khẩu thôi nhé)

Wireless G Router

Đối vơi các bộ định tuyến không dây 11G như TL-WR340G, các bước thực hiện như sau :

Bước 1 :

Đăng nhập vào router & AP

Bước 2 :

Click Wireless ->Wireless Settings. Bạn có thể thấy Enable Wireless Security ở giữa trang. Nếu bạn không kiểm tra nữa, vui lòng click vào ô Enable Wireless Security

Dành cho WPA-PSK/WPA2-PSK:

Dành cho WEP

Bước 3 :

Khởi động lại router nếu như bạn đã thay đổi password

Wireless G AP

Đối với các wireless G AP như TL-WA501G, thì làm theo các bước sau :

Bước 1 :

Vui lòng tham khảo bài viết FAQ_87 để đăng nhập vào AP

Bước 2 :

Click Wireless ->Security Settings tới trang bảo mật để kiểm tra

nếu nó là WEP, bạn thường sử dụng password là key 1

Nếu nó là WPA-PSK/WPA2-PSK, thì password ở ô PSK Password

Nếu bạn đã thay đổi password, thì click nút Save để lưu lại

Bước 3 :

Khởi động lại router nếu như bạn đã thay đổi password

Phần 2 : Wireless ADSL Modem Router

Nếu bạn có các modem Trendchip như TD-W8901G/TD-W8951ND/TD-W8961ND thì vui lòng làm theo các bước sau :

Bước 1 :

đăng nhập vào modem

Bước 2 : Click Interface Setup->Wireless, bạn có thể thấy Pre-Shared Key hoặc Key#1.

Pre-Shared Key:

Key#1:

Bước 3 : Khởi động lại modem nếu như bạn đã thay đổi password cho nó, Click Advanced Setup->SysRestart để khởi động lại các thiết lập hiện hành

Nếu bạn có con TD-W8960N (Brodcom) thì đọc các bước sau

Bước 1 :

đăng nhập vào modem

Bước 2 : Click Wireless->Security, bạn sẽ thấy các khóa :

Có thể là WPA Pre-Shared Key

Hoặc Network Key 1

Bước 3 :

Click Management ->Reboot để khởi động lại modem nếu như bạn đã thay đổi password của nó

Viết một bình luận