Làm thế nào reset sản phẩm TP-LINK thiết lập về mặc định của nhà sản xuất (Wireless Router)

Lưu ý : Việc reset phần cứng sẽ xóa hết các thiết lập trước đó của bạn, và thiết bị sẽ được khôi phục lại mặc định ban đầu của nhà sản xuất, không nên thực hiện việc reset phần cứng nếu như bạn đã sao lưu các thiết lập hoặc bạn có thể cấu hình lại được

Trực tiếp nhấn và giữ phím reset ở phía sau bảng điều khiển trong khoảng 6~10 giây khi thiết bị đang chạy, sau đó bỏ tay ra khỏi nút reset, thiết bị sẽ reset và tự khởi động lại

Lưu ý :

1. Hãy chắc chắn là thiết bị đã được bật nguồn trước khi thiết bị hoàn thành khởi động

2. Sau khi reset bằng phần cứng, địa chỉ IP của thiết bị nên đổi về mặc định 192.168.1.1 và thông tin của username, password cũng đặt là admin cho cả 2 luôn

3. Bạn phải chắc chắn địa chỉ IP của máy tính nằm trong phạm vi với thiết bị, điều đó có nghĩa là máy tính của bạn phải có địa chỉ IP dạng 192.168.1.X(X trong khoảng 2~253) và subnetmask là 255.255.255.0, default gateway là 192.168.1.1 và là địa chỉ IP của thiết bị

Viết một bình luận