Làm thế nào có thể bảo vệ nas Synology của tôi chống lại WannaCry?

WannaCry là gì?

WannaCry là một chương trình ransomware nhắm mục tiêu Microsoft Windows và mã hóa các tập tin của nạn nhân, làm cho chúng không thể truy cập, và yêu cầu một khoản thanh toán tiền chuộc để giải mã chúng. Nó còn được gọi là Wanna Decryptor 2.0, WCry 2, WannaCry 2, và Wifi Decryptor 2. Nạn nhân chỉ có thể khôi phục lại hệ thống của họ bằng cách trả 300 triệu đô la tiền chuộc bitcoin cho kẻ tấn công.


DiskStation Manager (DSM) có bị ảnh hưởng?

DSM sẽ không bị ảnh hưởng như WannaCry chỉ nhắm mục tiêu hệ thống Microsoft Windows. Tuy nhiên, nếu gắn trên một ổ đĩa mạng được ánh xạ trên Windows với sự cho phép ghi, thì NAS Synology có thể có nguy cơ bị mã hóa. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Tư vấn Bảo mật này .
Có thể làm gì để ngăn chặn dữ liệu trên NAS Synology của bạn khỏi bị mã hóa?

Mặc dù DSM sẽ không bị ảnh hưởng bởi WannaCry trong đợt tấn công này, bạn vẫn nên sao lưu NAS Synology của mình thường xuyên để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các mối đe dọa mạng, sự cố phần cứng không mong đợi và thiên tai với sao lưu đa phiên của Synology, Hyper Backup , Snapshot Replication, v.v … Để biết thông tin chi tiết về cách bảo vệ bạn chống lại các chương trình chuộc mã hoá, vui lòng tham khảo trang này .
Làm thế nào tôi có thể sử dụng sao lưu nhiều phiên bản của Synology để khôi phục các tệp được mã hóa trên máy tính chạy Windows?

  1. Tắt Windows PC WiFi hoặc rút phích cắm cáp mạng của bạn.
  2. Xóa sạch hệ thống của bạn để đảm bảo rằng nó không bị nhiễm trùng.
  3. Cập nhật Windows của bạn lên phiên bản mới nhất. Vui lòng tham khảo cập nhật bản vá bảo mật khẩn cấp do Microsoft phát hành cho tất cả các phiên bản Windows không được hỗ trợ của nó.
  4. Khôi phục máy tính của bạn bằng các tính năng sao lưu của Synology.

Điều gì có thể xảy ra nếu NAS Synology của bạn được cài đặt với máy ảo Windows?

Nếu bạn lưu trữ máy ảo chạy Windows mà không cần cài đặt bản cập nhật bảo mật cho MS17-010 , các máy này có thể bị ảnh hưởng bởi WannaCry. Chúng tôi rất khuyến khích bạn cài đặt phiên bản Windows mới nhất ngay lập tức.
Chú thích:
Các loại tệp tin có thể được mã hóa bao gồm
.torrent, .pfx, .key, .crt, .sr, .p12, .pem, .odt, .ott, .sxw, .stw, .uot, .3ds, .max, .3dm, .ods, .ots , .sxc, .stc, .dif, .slk, .wb2, .odp, .otp, .sxd, .std, .uop, .odg, .otg, .sxm, .mml, .lay, .lay6,. Asc, .sqlite3, .sqlitedb, .sql, .accdb, .mdb, .dbf, .odb, .frm, .myd, .myi, .ibd, .mdf, .ldf, .sln, .suo, .cpp, .pas, .asm1, .cmd, .bat, .ps1, .vbs, .dip, .dch, .sch, .brd, .jsp, .php, .asp, .java, .jar, .class, .mp3 , .wav, .swf, .fla, .wmv, .mpg, .vob, .mpeg, .asf, .avi, .mov, .mp4, .3gp, .mkv, .3g2, .flv, .wma,. Mid, .m3u, .m4u, .djvu, .svg, .psd, .nf, .tiff, .tif, .cgm, .raw, .gif, .png, .bmp, .jpg, .jpeg, .vcd, .iso, .backup, .zip, .rar, .tgz, .tar, .bak, .tbk, .bz2, .PAQ, .ARC, .aes, .gpg, .vmx, .vmdk, .vdi, .sldm , .sldx, .sti, .sxi, .602, .hwp, .snt, .onetoc2, .dwg, .pdf, .wk1, .wks, .123, .rtf, .csv, .txt, .vsdx,. Vsd, .edb, .eml, .msg, .ost,.Pst, .potm, .potx, .pps, .ppsx, .ppms, .pps, .pot, .pptm, .pptx, .ppt, .xltm, .xltx, .xlc, .xlm, .xlt, .xlw, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .xls, .dotx, .dotm, .dot, .docm, .docb, .docx, .doc

Viết một bình luận