Hướng dẫn cách sao lưu dữ liệu trong Google Drive với nas Synology

Nội dung

·         Trước khi bạn bắt đầu
·         Sao lưu dữ liệu vào NAS Synology của bạn1. Trước khi bắt đầu

Hãy làm như sau:

  • Đảm bảo DiskStation của bạn đang chạy DSM 6.0.
  • Cài đặt và chạy Cloud Sync trên NAS Synology của bạn. Để có hướng dẫn về cách cài đặt gói, vui lòng xem tại đây .

2. Sao lưu dữ liệu vào NAS của Synology – Back up data to your nas Synology

Mở Cloud Sync và nhà cung cấp đám mây mà bạn chọn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu với Google Drive.

2. Đăng nhập vào Google Drive và cho phép Cloud Sync truy cập vào tài khoản của bạn.

3. Khi kết nối được thiết lập, bạn có thể bắt đầu cấu hình sao lưu.

4. Có hai cách để bạn có thể sao lưu Google Drive của mình lên NAS Synology của bạn:

  • Bạn có thể sao lưu toàn bộ Google Drive vào thư mục cục bộ bằng cách chọn Root folder làm the Remote path. Trong trường hợp này sẽ chỉ có một nhiệm vụ đồng bộ trong kết nối này.
  • Bạn cũng có thể chọn một cặp thư mục cục bộ và từ xa để tiếp tục đồng bộ hóa. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo tác vụ đồng bộ hóa thứ hai sau.

5. Bây giờ bạn có thể thiết lập Sync direction. Vì bạn đang sao lưu Google Drive lên NAS Synology của mình, hãy chọn Download remote changes only.

6. Chọn tùy chọn Convert Google online documents to Microsoft Office or jpeg formats nếu bạn muốn sao lưu các tài liệu trực tuyến của Google vào các định dạng có thể truy cập tại địa phương. Để đảm bảo các tệp tin có thể vô tình bị xóa trên đám mây công cộng vẫn được sao lưu an toàn trong NAS của bạn, đánh dấu Don’t remove files in the destination folder when they are removed in the source folder..

7. Một khi bạn đã hoàn thành cấu hình sao lưu của bạn, hãy nhấp vào Next..

8. Xem xét cài đặt của bạn và nhấp vào Cài đặt Nâng cao Advanced Settings  nếu bạn muốn định cấu hình đồng bộ chọn lọc để lọc các thư mục và loại tệp không mong muốn và kích thước.

9. Ở đây bạn có thể lọc ra các tệp tin hoặc các loại tập tin mà bạn không muốn sao lưu. Điều này giúp bạn tiết kiệm không gian và sử dụng hiệu quả lưu trữ trên đám mây công cộng.

10. Nhấp vào Apply để hoàn thành công việc sao lưu.

11. Nhiệm vụ sao lưu của bạn đã được thiết lập.

12. Từ tab Danh sách tác vụ Task list, bạn có thể nhấp vào Create và lặp lại các bước ở trên để thêm cặp thư mục thứ hai để đồng bộ hóa trong kết nối này.

13. Giờ đây, bạn có thể giám sát tiến trình từ khay hệ thống Cloud Sync. Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào tệp tin mới được thêm vào Google Drive của bạn, tệp đó sẽ tự động được tải xuống từ đám mây.

Viết một bình luận