WiFi Cambium – Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P1

Hướng dẫn cấu hình cơ bản 1 SSID trên Cloud Cambium P.1

Cấu hình WiFi Cambium bao gồm các phần:

Phần1: Tạo WLAN (SSID)

B1: Khi đăng nhập thành công vào trang Dashboard Cambium (link: https://cloud.cambiumnetworks.com/), vào mục WLANs ở thanh công cụ như hình dưới

B2: Sau đó chọn New WLAN để tạo một WLAN (SSID) mới

B3: Tại đây chúng ta sẽ điền những thông tin cơ bản

– Basic Information:
+ Name: Đặt tên cho WLAN.

+ Description: Ghi chú mô tả cho WLAN.

– Basic Settings:
+ SSID: Đặt tên cho SSID, tên này sẽ hiển thị khi nhìn thấy Wifi.

+ VLAN: Vlan sẽ gán cho SSID này, tùy vào hệ thống network và nhu cầu của bên mình để cấu hình vlan phù hợp

+ Security: Tùy vào nhu cầu sử dụng mà Anh(Chị) muốn đặt mật khẩu cho wifi hay không

* Open: không có mật khẩu khi đăng nhập vào Wifi

* WPA2 Pre-Shared Keys: Tạo một mật khẩu đăng nhập vào Wifi

Lưu ý: Những mục còn lại hãy để mặc định nếu Anh(Chị) cần cấu hình thêm tính năng khác thì sẽ được hướng dẫn rõ hơn

B4: Nhấn Save để lưu cấu hình lại

Viết một bình luận