UniFi – Tên người dùng và mật khẩu mặc định

Điểm truy cập UniFi (cũng như bộ điều khiển UniFi) ở trạng thái mặc định của nhà máy có thể có hai kết hợp tên người dùng / mật khẩu mặc định có thể có :

Username: root

Password: ubnt

Username: ubntPassword: ubnt
Sau khi thông qua, tên người dùng thiết bị và mật khẩu (được sử dụng để SSH ví dụ) có thể được tìm thấy trong phần Cài đặt  Bộ điều khiển UniFi Controller Settings > Site > Services section > Device Authentication. Đây cũng là nơi quản trị viên có thể thay đổi mật khẩu nếu muốn.

Viết một bình luận