Tính năng Failover (chuyển đổi dự phòng) trên Teltonika RUT240

Failover cho phép bạn backup đường WAN chính của bạn trong trường hợp bị mất kết nối.

Để thiết lập đường truyền ưu tiên, bạn chỉ cần nhấn chuột trái vào giao diện, sau đó kéo đổi vị tri thứ tự 1 đến 2 hoặc vị trí khác rồi nhấn Save & Apply.

Bạn có thể kéo và thả các Interface để thay đổi vị trí của nó trên danh sách. Các Interface xếp trên trong danh sách sẽ có Priority cao hơn so với các Interface xếp bên dưới, tức là thiết bị sẽ luôn sử dụng WAN với Priority cao nhất miễn là nó săn sàng. Nếu nó gặp sự cố, thiết bị sẽ bắt đầu sử dụng Interface có Priority cao thứ hai, v.v.

  • Ta vào giao diện WAN > WAN Failover, như anh dưới thì đường Wired (WAN) đứng số 1 sẽ là đường chạy chính, đường Mobile(WAN2) sẽ là dường backup  

 

 

Lưu ý: Việc thay đổi vị trí của Interface trong danh sách cũng sẽ thay đổi vị trí của nó trong các pages sau:

  • Network → Interfaces
  • Network → WAN

ở bài viết sau sẽ hướng dẫn Load balancing trên thiết bị Teltonika.

Thanks for Watching