Hướng dẫn cấu hình chặn các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Youtube… trên Router Mikrotik

Bước 1 : Vào IP —> Firewall, chọn thẻ Address Lists tạo 1 nhóm hoặc các địa chỉ IP cần chặn các dịch vụ mạng xã hội, ở đây sẽ chặn luôn 1 dải IP : 192.168.1.0/24

Bước 2 : Cũng trong phần Firewall , chọn thẻ Raw thực hiện các bước như trong hình, mục đích là sẽ tạo ra một danh sách địa chỉ IP chứa tên miền trong phần Content mà các IP trong nhóm LAN truy cập ra bên ngoài mạng. Ở đây trong phần Content là một trong những tên miền của Facebook nên tại thẻ Action phần Address List sẽ đặt tên là IP-Facebook, tương tự đối với các tên miền khác, sẽ đặt tên theo tên miền đó, để cho việc chặn các mạng xã hội được linh hoạt hơn. Copy làm tương tự, chỉ thay đổi các tên miền phần Content ( Các tên miền trong phần Content sẽ có danh sách ở cuối bài)

 

Dưới đây là danh sách các địa chỉ IP của Facebook khi các IP của mạng LAN truy cập vào Facebook

Bước 3: Cũng trong phần Firewall, chọn thẻ Filter Rules, làm theo hướng dẫn như trong hình để chặn IP từ trong nhóm mạng LAN đến những địa chỉ IP đã được tạo ra ở bước 2, ở đây là chặn các địa chỉ của IP-FaceBook, copy làm tương tự nếu trong danh sách tạo ở bước 2 có thêm danh sách IP của các mạng xã hội khác như Youtube, Tiktok…

 

Danh sách các “Content” của các mạng xã hội chuyên dùng :

–         Facebook : ( IP-FaceBook)

                    .facebook.com

                    .facebook.net

                    .fbcdn.net

                    .fbsbx.com

                    fb.com

                    fb.gg

                    fbwat.ch

                    messenger.com

                     m.me

–         Instagram : ( IP-Ins)

                    .instagram.com

                    .cdninstagram.com

–         Twitter : ( IP-Twitter)

                    twitter.com

                    .twitter.com

                    .twimg.com

                    t.co

–         Tiktok : ( IP-Tiktok)

                    .tiktok.com

                    .tiktokv.com

                    .tiktokcdn.com

                    .byteoversea.com

                    .ibyteimg.com

                    .ibytedtos.com

                    .myqcloud.com

–         Youtube : ( IP-Youtube)

                    .youtube.com

                    .googlevideo.com

                    .ytimg.com

                    .youtu.be

                     .youtube.googleapis.com