QuFirewall – Tích hợp tường lửa cho thiết bị QNAP

QuFirewall là ứng dụng tường lửa tích hợp được sử dụng bởi QTS, QuTS Hero, QNE Network và QuTscloud có trên các thiết bị QNAP. Bạn có thể cho phép/từ chối địa chỉ IP và vùng để năng chặn truy cập trái phép cũng như các cuộc tấn công để bảo vệ dữ liệu và bảo mật dịch vụ.

Bảo vệ dữ liệu và bảo mật dịch vụ

Với các mối đe dọa tiềm ẩn xung quang chúng ta, sẽ không còn an toàn nếu chỉ dựa vào các thiết bị tường lửa dựa trên mạng ( perimiter) ở rìa mạng cục bộ của bạn. Với khái niệm Zero Trust Networks, bạn có thể cài đặt và kích hoạt QuFirewall để thiết lập tường lửa dựa trên máy chủ ( microperimeter ) xung quang dữ liệu và dịch vụ quan trọng của bạn trên các thiết bị QNAP. Kết nối và xác thực người dùng, cài đặt quyền và các tính năng bảo mật khác do QNAP cung cấp. Thiết bị của bạn sẽ mạnh mẽ và có khả năng chống lại tin tặc, phầm mềm độc hại và các mối đe dọa khác.

 

Ba cấu hình đặt trước để bảo vệ nhanh chóng

QuFirewall đi kèm với ba cấu hình hoàn toàn có thể tùy chỉnh để bảo vệ thiết bị QNAP. Chọn một điểm làm điểm xuất phát và thực hiện tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Cam kết của QNAP về bảo mật dữ liệu

Nhóm ứng phó sự cố về bảo mật sản phẩm QNAP ( PSIRT ) luôn nỗ lực để đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu cao nhất. Nhóm thường xuyên biên soạn danh sách các máy chủ độc hại và tải trước danh sách đen trong QuFirewall. Cho phép người dùng chặn các máy chủ được liệt kê theo cách thủ công để đảm bảo tính bảo mật thiết bị NAS của họ.

Đặt quy tắc theo khu vực

QuFirewall bao gồm dữ liệu GeoLite2 do MaxMind tạo ra. Bạn có thể chọn khu vực nào cho phép/từ chối quyền truy cập vào thiết bị QNAP của mình. Giúp tăng cường bảo mật một cách hiệu quả nếu dữ liệu hoặc dịch vụ của bạn chỉ khả dụng ở các vị trí địa lý cụ thể.

Xem thống kê sự kiện tường lửa

Kiểm tra nhanh số lượng sự kiện tường lửa theo thời gian. Nếu cần, bạn cũng có thể nắm bắt các gói bị từ chối trong một khoảng thời gian cụ thể.

 

Giám sát tích cực bằng cách chụp và kiểm tra gói

Chụp sự kiện thủ công: Bật tính năng ghi sự kiện theo cách thủ công bất kỳ lúc nào.

Chụp sự kiện tự động: Khi các sự kiện xảy ra vượt qua giới hạn đặt trước trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động bắt đầu bắt các gói tin.

Kiểm tra gói tin sâu: Kết quả gói tin đã chụp sẽ được tự động lưu dưới dạng tệp PCAP ( bắt gói tin ), cho phép dễ dàng tải xuống và phân tích chúng.

 

Sử dụng các ứng dụng QNAP khác

Ứng dụng Tư vấn bảo mật giám sát trạng thái của QuFirewall và đưa ra các đề xuất khi cần thiết. Ứng dụng Trung Tâm thông báo cũng có thể được sử dụng để gửi thông báo QuFirewall bằng nhiều phương pháp khách nhau ( bao gồm cả email và thông báo đẩy).