Làm thế nào để khôi phục lại UniFi Access Point đã hư bằng phần mềm TFTP ?

Các bước thực hiện :

1. kết nối Port Lan trên adaptor vào máy tính, Port PoE vào UniFi Access Point
2. Đặt IP tĩnh cho máy tính : 192.168.1.5/24
3. Đưa UniFi Access Point về chế độ Update firmware ( nhấn và giữ nút reset trênUniFi Access Point cho đến khi UniFi Access Point chuyển sang chớp đèn liên tục : cam/xanh lá (UAP, APLR ) hoặc trắng/Xanh dương )
4. Mở TFTP lên nhập IP  : 192.168.1.20 và chọn đường dẫn đến mục chứa firmware của UniFi Access Point
5. chọn Upgrade -> xong

Viết một bình luận