Hướng dẫn cấu hình antispam Firewall Fortigate Fortinet

Anti-spam trên Firewall Fortinet | Firewall Fortigate cung cấp khả năng lên danh sách cấm các các email từ website, domain hay chứa từ khóa nào đó và có khả năng cung cấp hệ thống đánh giá mức độ spam dựa vào một số tiêu chuẩn. Khả năng hỗ trợ việc thực thi các danh sách cấm/cho phép trong FortiOS phân loại theo domain, địa chỉ IP, địa chỉ email. Danh sách này có thế duy trì và cập nhật theo nhóm hay theo từng user dùng chung với các dịch vụ cập nhập của Fortinet.

1. Antispam Banned Word

Tạo ra các Antispam Banned Word list (BWL): Antispam >> Banned Word

Click Create New để tạo mới một Banned Word list

Click vào biểu tượng để Edit nội dung bên trong của Banned Word list

Sau đó nhấn Create để thêm vào list các Banned Word

2. Antispam Black/White list.

– Antispam IP Address list.

Vào Antispam >> Black/White List >> IP Address

Click nút Add để thêm mới một Black/White IP Address list

Click vào biểu tượng để Edit nội dung của IP address list

Click Create New để thêm vào IP address: với thuộc tính Action: Mark as Spam, hay Mark as Clear, hay Mark as Reject

– Antispam Email Address list

Vào Antispam >> Black/White List >> Email Address

Click nút Add để thêm mới một Black/White IP Address list

Click vào biểu tượng để Edit nội dung của Email address list

Mỗi Spam Filtering Option sẽ ứng với một Protection Profile.

Ta vào Firewall Policy >> Protection Profile

 

Ví dụ: Edit Protection Profile Web

Tham khảo thêm một số dòng sản phẩm Firewall Fortinet | Firewall Fortigate:

Việt Tuấn là Master Patner hàng đầu của nhà phân phối chính thức thiết bị Firewall Fortinet tại Việt nam, Chúng tôi cung cấp, hỗ trợ tư vấn xây dựng giải pháp, đăng ký bảo vệ dự án, và giá cả cạnh tranh tốt nhất tại Việt nam

Viết một bình luận