Hướng dẫn cài đặt, cấu hình, sử dụng NAS Synology

Hướng dẫn sử dụng bao gồm 03 phần, các bạn có thể kích và link để dowload tài liệu về sử dụng.

  1. Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt, cấu hình sử dụng thiết bị nas Synology
  2. Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nas Synology
  3. Một số lỗi thường gặp trong nas Synology và cách khắc phục

Viết một bình luận