Hướng dẫn cách tạo Cấu hình thêm nhiều Site trên UniFi Controller

1. chọn vào Current Site ( góc phải bên trên )

2. kích và và kéo xuống cuối cùng chọn : Add new site

3. Nhập vào tên site

4. Sunmit

Viết một bình luận