Chuyển đổi RAID trên NAS Synology

chuyen-doi-raid-1

Cần lưu ý về việc thay đổi dạng RAID trên Synology chỉ áp dụng như bảng dưới đây:

Dạng RAID                         Có thể chuyển sang

Basic                                      RAID 1

RAID 5

RAID 1                                   RAID 5

RAID 5                                   RAID 6

 

Ví du: Bạn dễ dàng chuyển được dạng RAID 1 sang RAID 5 nhưng không thể chuyển ngược lại được, nếu muốn chuyển bạn chỉ có thể chuyển sang RAID 6.

Và bạn cũng phải lưu ý về số lượng ổ cứng tối thiểu phải thuộc bảng dưới đây

RAID 1                                   2

RAID 5                                   3

RAID 6                                   4

 

Nào giờ cùng tới các bước thực hiện.

Bước 1: Kiểm tra xem RAID đang ở dạng nào

Vào Storage Manager -> Chọn Volume, như ở hình dưới là đang ở chế độ Basic

chuyen-doi-raid-2

chuyen-doi-raid-3

 

Bước 2: Thêm ổ cứng

Bạn phải gắn đủ số lượng ổ cứng được yêu cầu ở bên trên với từng loại RAID

chuyen-doi-raid-4

 

Đầu tiên ta tắt thiết bị, gắn ổ cứng mới vào khay còn trống , bạn có thể xem hướng dẫn thêm ổ cứng tại đây cho dạng RackStation và đây cho dạng DiskStation.

Tiếp theo vào Storage Manager, kiểm tra trong tab HDD/SSD ổ cứng mới đã xuất hiện hay chưa

chuyen-doi-raid-5

 

Bước 3: Chuyển đổi

Lựa chọn Volume, ấn vào Manage tích chọn Change RAID Type

chuyen-doi-raid-6

chuyen-doi-raid-7

 

Tiếp theo chọn RAID muốn chuyển sang (ở đây mình dùng 2 ổ cứng nên nó chỉ cho chuyển sang RAID 1, với 3 ổ cứng bạn có thể chuyển qua RAID 5)

chuyen-doi-raid-8

 

Chọn ổ cứng mà nãy vừa được thêm vào (dữ liệu ổ cứng này sẽ bị xóa hoàn toàn)

chuyen-doi-raid-9

 

Kiểm tra xem thông tin có chính xác chưa, nếu đã đúng nhấn Apply để tiến hành định dạng.

chuyen-doi-raid-10

 

Bước 4: Hoàn thành

Quá trình diễn ra khoảng vài giờ, bạn nên thực hiện chuyển đổi vào lúc rảnh rỗi.

chuyen-doi-raid-11

 

Sau khi hoàn tất quá trình, bạn sẽ thấy mục RAID Type (kiểu RAID) được chuyển thành RAID 1. Như vậy đã hoàn thành quá trình chuyển đổi giữa dạng RAID Basic sang dạng RAID 1.

chuyen-doi-raid-12

Viết một bình luận