Bản cập nhật UniFi Dream Machine nâng cao chức năng và tích hợp WiFiman

UniFi Network và WiFiman ( iOS / Android ) đã hoạt động song song để cung cấp cho bạn kiểm tra tốc độ thời gian thực, ánh xạ kết nối mạnh mẽ và thông tin chi tiết về hiệu suất không dây — nhưng luôn riêng biệt.

Nhóm của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để thu hẹp khoảng cách này và chúng tôi tự hào thông báo rằng cuối cùng chúng tôi đã mang đầy đủ chức năng WiFiman cho UniFi Dream Machine (UDM), Dream Machine Pro (UDM Pro) và ứng dụng Mạng với 1.9.0 firmware release!

Đánh giá tốc độ WiFi của các thiết bị riêng lẻ hoặc toàn bộ trang web của bạn từ một giao diện duy nhất

Ứng dụng WiFiman dành cho thiết bị di động, khi được kết nối với cùng một mạng với UDM được cập nhật lên 1.9.0 trở lên, có thể hoạt động như một công cụ khảo sát trang web cho phép bạn xem và phân tích tập trung tốc độ WiFi của nhiều thiết bị được kết nối với mạng của bạn. Tính năng mới này lý tưởng cho những người lập kế hoạch hoặc quản lý việc triển khai RF phức tạp vì nó đơn giản hóa việc đánh giá vùng phủ sóng và dung lượng không dây.

  • Việt Tuấn nhà phân phối UniFi chính hãng tại Việt Nam, Hỗ trợ đại lý, dự án thư, chứng nhận, Hàng đầy đủ giấy chứng nhận CO, CQ

Bạn cũng sẽ có thể xem các chỉ số WiFi chi tiết cho tất cả các thiết bị của mình trong ứng dụng Mạng UniFi (web hoặc thiết bị di động), bao gồm thông tin về đường xuống, đường lên và thông lượng dành riêng cho kết nối. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm một chút chi tiết, bạn cũng có thể xem dữ liệu nâng cao như dữ liệu truyền gói cụ thể bằng sóng vô tuyến, các tùy chọn tùy chỉnh kênh và thống kê sử dụng toàn diện.

 

Kiểm tra tốc độ sâu hơn và so sánh kết quả đơn giản hơn

Khi được kết nối với hệ thống UniFi của bạn, WiFiman cũng giúp bạn dễ dàng đánh giá dung lượng không dây thuần túy của mạng. Ngoài việc kiểm tra tốc độ ISP trực tiếp của bạn, bạn cũng sẽ có thể thực hiện các bài kiểm tra đồng thời để đánh giá cường độ kết nối giữa UDM và các thiết bị mạng của bạn. Thứ nguyên bổ sung này cho phép bạn xác định xem tắc nghẽn vùng phủ sóng bắt nguồn từ nguồn có dây hay không dây.

 

WiFiman và UniFi Dream Machine:
Bộ đôi năng động của CNTT

Kẻ thù lớn nhất của bất kỳ nhà quản trị mạng nào là thiếu thông tin. Tự cứu mình khỏi nguy cơ không chắc chắn về mạng không dây và có được bức tranh toàn cảnh về tốc độ và kết nối mạng của bạn bằng cách cập nhật chương trình cơ sở của Dream Machine lên phiên bản 1.9.0.

Để cập nhật lên Phiên bản 1.9.0 hoặc cao hơn:

  1. Điều hướng đến Settings > System Settings > Maintenance trong ứng dụng web Mạng UniFi của bạn ..
  2. Click the OS Settings link on the Controller Updates line.
  3. Click the Update to… link in your Dream Machine’s device window.