Hướng dẫn cài đặt VLAN mode-Port base trên thiết bị Router-Wifi Teltonika

VLAN là gi?

VLAN (Virtual vLocal Area Network) là một mạng tùy chỉnh, được tạo từ một hay nhiều mạng cục bộ khác (LAN). Mạng VLAN cho phép một nhóm thiết bị khả dụng trong nhiều mạng được kết hợp với nhau thành một mạng logic. Từ đó tạo ra một mạng LAN ảo (Virtual LAN), được quản lý giống như một mạng LAN vật lý.

Bài viết này sẽ đề cập về tính năng VLAN trên thiết bị RUT.

Cấu hình trong WebUI của bộ định tuyến:

Bước 1: Tạo mạng LAN mới

  • vào Network > VLAN

Chuyển sang tab LAN Network, điền tên và Add new để thêm LAN mới. Tôi sẽ tạo thêm 2 LAN là là lan_1 lan_2

 

LAN vừa khởi tạo

 

 

Lưu ý: LAN lan_1, lan_2 phải khác subnets.

quay lại tab VLAN Netwoks, chon VLAN mode: Port based

 

phần mở rộng bên dưới nhấn  Add.

VLAN 10:

  • VLAN ID: 10
  • LAN port: ON
  • Wireless access point: check box vào SSID cần VLAN (RUT240_Guest)
  • LAN: lan_1

VLAN 20:

  • VLAN ID: 20
  • LAN port: Off
  • Wireless access point: check box vào SSID cần VLAN (RUT 240_8CFC)
  • LAN: lan_2

 

Cấu hình xong nhấn Save

Kết nối tới Mang LAN và Wifi để kiểm tra:

 

 • Wifi:

 • LAN:

 

qua kiểm tra ta thấy đều đã nhận IP đúng IP của VLAN. Chúc bạn cài đặt thành công.

Thanks for Watching