Chat Facebook
0934.666.003
0899.500.266
0938.086.846
0903.209.123

LigoWave Infinity NFT 1N AF

Bảo hành 12 tháng
Đại lý, dự án liên hệ trực tiếp để được tư vấn giải pháp và báo giá tốt nhất

Mô tả

Highlights
Integrated 2.4 GHz (2×2) MiMo radio
28 dBm output power
2 x internal omni-directional antennas
Powerful operating system
3 x Ethernet ports
802.3 af power over Ethernet standard support
Suspended ceiling mount, wall/ceiling mount, pole mount
Free NMS (Infinity Controller)

(Available with and without PoE adapter.)

Bảng so sánh thông số kỹ thuật của các dòng WiFi LigoWave Infinity Series

 

Product 

NFT 1N AF 

NFT 2ac 

NFT 3ac LITE 

Blizzard NFT 2ac-N 

Blizzard NFT 2ac-90

Role
Description
2.4GHz indoor access
point with 3× Ethernet
ports and 802.3af
2.4/5GHz dual-radio
(2×2) indoor access
points with 3×
Ethernet ports
High-performance
2.4/5GHz dual-radio
(3×3) indoor access
points with 2×
Ethernet port
A 2.4/5GHz Dual
Radio 802.11ac
Outdoor Access Point
A 2.4/5GHz Dual
Radio 802.11ac
Outdoor Sector
Access Point
Radio          
Frequency  2.402–2.484GHz  2.402–2.484GHz; 5.170–5.875GHz
Channel Size  20, 40MHz  20, 40, 80MHz
Stream  MIMO 2×2  DUAL MIMO 2×2  Dual 2×2 MIMO  Dual 2×2 MIMO  Dual 2×2 MIMO
Wireless
Protocol 
802.11b/g/n  802.11a/b/g/n/ac
Max Output
Power 
28dBm*  27dBm*  29dBm*  29dBm*  29dBm*
Receive
Sensitivity
at 20MHz
Channel
–90dBm +/–2dB
@BPSK
–87dBm +/–2dB
@QPSK
–82dBm +/–2dB @16-
QAM
–76dBm +/–2dB @64-
QAM
–93dBm +/–2dB @BPSK
–87dBm +/–2dB @QPSK
–82dBm +/–2dB @16-QAM
–76dBm +/–2dB @64-QAM
Antenna Gain  3dBi  3dBi
(2.4 and 5GHz)
3dBi
(2.4 and 5GHz) 
Antenna-Dependent  (2.4 and 5GHz) 15dBi/11dBi
Powering          
Method  802.3af  802.3af/at
Input Voltage  48V  37–56V  48–56V  37–56V
Power
Consumption 
6.24W  14W  16W  16W  16W
*Country-Dependent          

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn cài đặt cấu hình cơ bản WiFi LigoWave