LigoWave Infinity NFT 1N AF

Bảo hành 12 tháng
Đại lý, dự án liên hệ trực tiếp để được tư vấn giải pháp và báo giá tốt nhất

Mô tả

Highlights
Integrated 2.4 GHz (2×2) MiMo radio
28 dBm output power
2 x internal omni-directional antennas
Powerful operating system
3 x Ethernet ports
802.3 af power over Ethernet standard support
Suspended ceiling mount, wall/ceiling mount, pole mount
Free NMS (Infinity Controller)

(Available with and without PoE adapter.)

Bảng so sánh thông số kỹ thuật của các dòng WiFi LigoWave Infinity Series

 

Product 

NFT 1N AF 

NFT 2ac 

NFT 3ac LITE 

Blizzard NFT 2ac-N 

Blizzard NFT 2ac-90

Role
Description
2.4GHz indoor access
point with 3× Ethernet
ports and 802.3af
2.4/5GHz dual-radio
(2×2) indoor access
points with 3×
Ethernet ports
High-performance
2.4/5GHz dual-radio
(3×3) indoor access
points with 2×
Ethernet port
A 2.4/5GHz Dual
Radio 802.11ac
Outdoor Access Point
A 2.4/5GHz Dual
Radio 802.11ac
Outdoor Sector
Access Point
Radio     
Frequency 2.402–2.484GHz 2.402–2.484GHz; 5.170–5.875GHz
Channel Size 20, 40MHz 20, 40, 80MHz
Stream MIMO 2×2 DUAL MIMO 2×2 Dual 2×2 MIMO Dual 2×2 MIMO Dual 2×2 MIMO
Wireless
Protocol 
802.11b/g/n 802.11a/b/g/n/ac
Max Output
Power 
28dBm* 27dBm* 29dBm* 29dBm* 29dBm*
Receive
Sensitivity
at 20MHz
Channel
–90dBm +/–2dB
@BPSK
–87dBm +/–2dB
@QPSK
–82dBm +/–2dB @16-
QAM
–76dBm +/–2dB @64-
QAM
–93dBm +/–2dB @BPSK
–87dBm +/–2dB @QPSK
–82dBm +/–2dB @16-QAM
–76dBm +/–2dB @64-QAM
Antenna Gain 3dBi 3dBi
(2.4 and 5GHz)
3dBi
(2.4 and 5GHz) 
Antenna-Dependent (2.4 and 5GHz) 15dBi/11dBi
Powering     
Method 802.3af 802.3af/at
Input Voltage 48V 37–56V 48–56V 37–56V
Power
Consumption 
6.24W 14W 16W 16W 16W
*Country-Dependent     

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn cài đặt cấu hình cơ bản WiFi LigoWave