Hướng dẫn cài đặt router wifi buffalo WHR G300N V2

Các bước cấu hình wifi buffalo WHR G300N V2 gồm :

Bước 1:  

+ Cắm nguồn cho router

+ Sử dụng đoạn cáp cắm 1 đầu vào máy tính , 1 đầu vào cổng lan của router theo hình dưới

Bước 2: Thiết lập đổi địa chỉ Ip cho card Lan của máy theo hình sau

Chọn Properties và chọn theo hình dưới

Chọn Properties và điền các thông số như hình dưới và nhấn Ok

Bước 3:

– Dùng chương trình duyệt web nhập địa chỉ 192.168.11.1 (theo đúng địa chỉ phầnDefault Gateway cấp )

– Sau khi nhập sẽ hiện ra 1 khung để nhập user và pass để truy cập, nhập vô phần user là root còn pass thì để trống.

– Chọn vào tab Internet/Lan để cấu hình mạng cho thiết bị

– Chọn dòng thứ 2 là Acquire and IP Address Automatically from a DHCP sever.

– Mục DNS thì đối với các mạng thì có các thông số khác nhau:

* Viettel thì ta điền 2 trong 3 dãi số sau:

 • 203.113.131.1
 • 203.113.188.1
 • 203.113.131.2

* VNPT:

 • 203.162.4.190
 • 203.162.4.191

* FPT:

 • 210.245.31.20
 • 210.245.31.22
 • 210.245.31.130

– Ngoài ra có thể dùng Open DNS hoặc Google DNS để sử dụng cho tất cả các mạng:

* Open DNS

 • 208.67.220.220
 • 208.67.222.222

* Google DNS

 • 8.8.8.8
 • 8.8.4.4

Sau khi điền xong bấm Apply và chờ để đổi sang giao diện cài đặt tiếp theo

– Tiếp tục chọn vào mục Wireless Config, trong mục này có mục WPS và AOSS nếu không sử dụng thì nên tắt 2 mục này
WPS
AOSS
Bước tiếp theo :
 Chọn tab Basic để đặt tên cho mạng wifi và pass để truy cập, phần Bandwith nên chọn 40MHz để sử dụng cho chuẩn N. Phần phía dưới chọn SSID để đặt tên và chọn định dạng pass muốn đặt (WPA-TKIP, WPA-AES, WEP …) và nhấn Apply  để hoàn tất.
Bước cuối cùng:
– Chuyển đổi Ip về chế độ Auto như ban đầu trước khi rút dây cắm modem và mở chế độ Auto trên thiết bị router wifi Buffalo WHR G300N V2.

Viết một bình luận